Skip to main content

Yer Altı Sularının Önemi


Doğada çeşitli faktörlerin etkisiyle oluşan yer altı suları birçok açıdan değerli minerallerin olduğu, içme suyu olarak, kullanım ve sulama suyu olarak, soğutma amaçlı kullanılabilen değerdedir. İnsanoğlunun yaşamını idame ettirebilmesi için gerekli olan içme suyunun kaliteli olmasını sağlayan yeraltı sularıdır.

Diğer yandan tarımsal faaliyetlerin sürmesi için çoğu bölgede yer altı sularından faydalanılmaktadır. Göllerin ve akarsuların oluşumu da yer altı suları kaynaklı olduğu için, özellikle endüstriyel tesislerde ve nükleer santrallerde soğutma amaçlı olarak suyun kullanıldığını görüyoruz.

Yer Altı Sularının Önemi - Uzay Sondaj

Böyle olunca da yer altı sularının önemi her geçen gün artmaktadır. Günümüzde enerji kaynakları için çıkan savaşların ileride su için çıkacağı bilim adamları tarafından dile getirilmektedir. Çünkü küresel ısınma nedeniyle kutuplardaki buzullar erimekte, bu da su miktarının zaman geçtikçe azalmasına neden olmaktadır. Dünyamızı susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya bırakmak, doğaya yapılacak en büyük ihanet olacaktır. Bunun konuda tedbir almak için uluslar arası düzeyde iklim değişikliği zirveleri yapılmakta, suyun önemi vurgulanmaktadır.

Yer altı suları kullanım ve sulama suyu olarak da ülkemizde çokça tercih edilmektedir. Sondaj yapılarak çıkarılan bu suların zirai faaliyetlerde hayati önem taşıdığı görülür. şebeke suyuyla çok maliyetli olacak sulamaların, kuyu açılarak yer altı suyu ile yapılması çok tercih edilen bir yöntemdir. Bu yüzden birçok sondaj firması, arazilerde bu çalışmaları profesyonel olarak yürütmektedir.

Sondaj Çalışmalarında Yer Altı Su Basıncının Önemi

Sondaj yapılacak alanlarda önceden gerçekleştirilen jeofizik etüt ile suyun basınçlı olduğu yerler tespit edilir. Sondaja kapsamlı şekilde başlamadan önce suyun en basınçlı çıkacağı alan nokta atışı olarak belirlenerek, tek bir sondaj ile amaca ulaşılmaya çalışılır. Maliyetin yükselmemesi için sondajın öncesinde bu belirlemeyi yapmak, kaynakların verimli kullanılması açısından önem arz eder.

Kuyu oluşturmak için yapılan sondajın sonucunda su basınçlı olmalıdır ki, makine veya dalgıç pompalar çalıştığında istenen verim elde edilebilsin. Tarımsal faaliyetler için basınçlı olarak kullanılmak zorunda olan su, başarılı bir sondaj çalışması ile elde edilir. Birçok bölgede fıskiye kullanılarak yapılan sulamalarda, suyun basıncı kullanıldığı için, pompa ile çekilen suyun belirli bir tazyik ile gelmesi tercih edilir. Bunu sağlamak da henüz etüt aşamasında halledilmesi gereken bir konudur.

Yer altı suyunun basıncı bazı kurak bölgelerde içme suyunun niteliği açısından da gerekir. Derinlerden çıkan suyun kalitesi daha iyi olabilmektedir. Yüzeyde çamurlu olan su, daha derinlerde daha içilebilir ve istenen değerlere uygun olarak bulunabilir. Teknik olarak değerlendirilmesi gereken bir konu olduğu için, suyun basıncının faydaları ile ilgili sondaj firmalarındaki uzmanlar ile görüşebilirsiniz. Çeşitli jeofizik etkenlerin rol oynadığı bu basınç için tercih edilmesi gereken sondaj türü de en verimli olacak şekilde kararlaştırılır.

Sondaj Çalışmalarında Yer Altı Su Basıncının Önemi - Uzay Sondaj

Yer Altı Suyu Miktarının Sondaj Çalışmalarına Etkisi

Suyun basıncı kadar yer altı suyunun miktarı da sondaj çalışmalarını etkiler. Daha öncesinde yapılan jeofizik etüt ile bilimsel olarak su miktarı ve basıncı hakkında görüş bildirilerek raporlaştırılır. Birden çok uzmanın birlikte değerlendirdiği bir konu olduğu için, mümkün olan en yüksek verim hedeflenir. Böylece sondaj ekipmanlarının kurulacağı, taşınacağı ve kuyunun açılacağı lokasyon belirlenmiş olur.

Bu bölgede yapılacak çamurlu veya havalı sondaj sonrasında su kuyusu oluşturmak için gerekli çevre güvenliği sağlanır. Aşırı yağışlarda çökmemesi, yıkılmaması ve dipteki suyun olumsuz etkilenmemesi için, teknik önlemler alınır. Kuyu güçlendirilir ve dibe yerleştirilen dalgıç pompa ile istendiği zaman su basılmaya başlanır. Böylece kullanım amacına göre suya erişilmiş olur.

Yer Altı Suyu Miktarının Sondaj Çalışmalarına Etkisi - Uzay Sondaj

BLOG