Skip to main content

Sondaj Yer Altı Su Araştırması Nasıl Yapılır?


Sondaj yer altı su araştırması, ihtiyacın karşılanması için elde edilmek istenen suyun yer altından temin edilerek yüzeye çıkarılması işlemi ile neticeye varmaktadır.

Su araştırması yapılacak sondaj türünü belirlemek, çalışma yapılacak alanı tespit etmek ve su kuyusu malzemelerini hazırlamak açısından fayda sağlar. Bu yüzden sondaj firmalarının yer altı su araştırması konusunda bilimsel ve teknik bilgilerden istifade ederek en doğru çalışmayı yapması gerekir. Zira bu maliyetlerin artmaması için de gereklidir.

Sondaj Yer Altı Su Araştırması Nasıl Yapılır? - Uzay Sondaj

Su kuyusu sondajı yapılacak alanın mühendisler tarafından incelenerek su yoğunluğunun belirlenmesi ve hangi noktadan kazıya başlanacağının tespit edilmesi teknik olarak gereklidir.

Toprağın jeolojik yapısının hangi tür sondaja elverişli olduğu kontrol edilmelidir. Özellikle su ve toprak yapısının birlikte incelendiği hidrojeolojik nitelik dikkatlice ele alınmalıdır. Yapılacak etüt ile suyun basınçlı şekilde çıkabileceği çatlaklar ve gözler incelenmiş olmaktadır. Hangi derinliğe kadar inileceği, sondajda hangi malzemelerin gerekli olacağı, sondajın türü gibi tüm detaylar kapsamlı bir yer altı su araştırması sonucu belirlenmektedir.

Yer altı su araştırması yaparken yakınlarda yer alan deniz, göl, ırmak gibi su kaynaklarının varlığı da değerlendirilir. Bu kaynaklara göre ne kadar derinlikte su çıkabileceği konusunda öngörülerde bulunulur. Ayrıca sahanın hangi bölümünde su aranması gerektiği de su kaynaklarının yerleşimine göre ayrıca değerlendirilmektedir. Bölgede suya erişimin kolay olup olmayacağı bir dizi araştırma sonucunda ortaya çıkarılmış olur ve bu da etüt çalışmasına katkı sağlar.

Yer Altı Su Araştırması Yapılırken Nelere Dikkat Edilir?

Yer altı su araştırması yapılırken dikkat edilmesi gereken unsurlar tecrübeli ve başarılı sondaj firmalarının bire bir uygulamaları ile başarıya ulaşmaktadır. Toprağın jeolojik yapısı değerlendirilirken, hangi kaya birimlerinin var olduğunu saptamak gerekir. Kum, kil veya kaya olup olmadığı, toprak katmanının ne tarafa eğimi olduğu, toprağın sertliği ve direnci, mevcut kırıklar ve çatlaklar jeolojik incelemede değerlendirilmesi gereken konulardır.

Kayaların hidrojeolojik yapıları incelenirken ise iletkenliği, geçirimliliği ve gözenekliliği kontrol edilmelidir. Arazinin yapısı incelenerek derinliğe inilecek noktanın açılımı, kuyunun yerini tespiti, hangi kuyu tipi kurulacağına karar verilmesi, verim çalışması yapılması gerekir. Gerekli teknik etüt çalışmalardan sonra elde edilen veriler topluca incelenerek çalışma için yol haritası belirlenir ve maliyet hesabı yapılır. Tüm bu değerlendirmelerde bilgisayar yazılımlarından faydalanarak metrik hesaplamalar yapmak hatayı minimize etmenize yardımcı olacaktır.

Yer Altı Su Araştırması Yapılırken Nelere Dikkat Edilir? - Uzay Sondaj

Yer Altı Su Araştırması Yapan Sondaj Firmaları

Ülkemizde yer altı su araştırması yapan sondaj firmaları bir hayli çoktur. Ancak işini hakkıyla yaparak dayanıklı ve uzun ömürlü kuyu teslimi sağlayan firma sayısı daha azdır. Sondaj çalışmasından önce bilimsel bilgiler ışığında yer altı su araştırması yapılması önemlidir. Daha sonraki süreçlerin nasıl ilerleyeceğini ancak bu araştırma belirler. Yer altı suyunun nerede yoğun olduğunu ve hangi basınçla, hangi yöntemle, ne kadar miktarda çıkarılacağının hesabı araştırma sonucu belirlenmektedir.

Yapılacak formasyon ölçümlerle nokta atışı kuyu açmak maliyet konusunda problem yaşanmasının da önüne geçer. Kullanılan jeofizik metotlar ile birçok açıdan başarılı sonuçlar elde edilmektedir. Suyun yeterli miktarda çıkarılması yanında açılacak kuyunun sağlıklı olması da önemlidir. Bu açıdan deneyimli sondaj firmaları ile çalışmanız tavsiye edilir.

Tüm toprak türlerinde çalışmış, çamurlu veya havalı sondajlarda deneyim sahibi olan firmalar ihtiyacınız olan çalışmayı hatasız şekilde yerine getirecektir. Su kuyusu açılması ve istenen izinlerin alınması konusunda profesyonel çalışma yürüten firmamızın uzman ekipleri her türlü yapıda olan toprakta çalışma becerisine sahiptir. Kullanım ve içme suyu ihtiyacınızı karşılamak için güvenebileceğiniz bir firma olmanın verdiği güvenle müşteri memnuniyetini esas almaya devam ediyoruz.

BLOG