Skip to main content

Sondaj Çalışmalarında Olası Kazalar ve Alınacak Önlemler

Sondaj Çalışmalarında Olası Kazalar ve Alınacak Önlemler - Uzay Sondaj

Su Sondajı kuyusu açmak profesyonel yaklaşım gerektiren ve bilimin teknik öğeleri kullanılarak tamamlanması gereken bir süreçtir. Bu süreçte bazen insan kaynaklı bazen ekipman kaynaklı olmak üzere kazalar yaşanabilmektedir. Deneyimli bir kadroya sahip olan sondaj firması, su sondajı konusunda gerekli önlemleri alır ve çalışanlarıyla ekipmanlarını hassas şekilde korumaya odaklanır. Elbette işin verimli şekilde teslim edilmesi, suya ulaşılması ve kuyunun tertibatının yapılması da önemlidir ancak söz konusu çalışanların sağlığı olduğu zaman olası kazaların öngörülerek tedbirlerin alınması daha önemlidir.

Ekipmanların düzenli bakımı yapıldığında araç kaynaklı kaza sayısının bir hayli düştüğü görülmektedir. Kullanılan her türlü donanımın periyodik olarak incelenmesi, gerekli görülenlerin yağlanmasının yapılması, sıkıştırma veya gevşetme metotlarının uygulanması son derece önemlidir. Bir işe başlarken gerekli olan iş güvenliği tedbirlerinin alınması, henüz işe başı yapmadan önce tamamlanmalıdır. Buna hem işveren hem de çalışanlar dikkat ederek gerekli önlemlerin alınması hususunda işbirliği yapmalıdır.

Sondaj Çalışmalarında Çalışanların Kendini Koruması - Uzay Sondaj

Sondaj Çalışmalarında Çalışanların Kendini Koruması

Sondaj çalışmalarında çalışanların kendini koruyabilmesi için iş öncesi yeteri kadar eğitim almaları gerekir. Hem araç ve ekipmanların kullanımı hem de kendilerini koruma açısından teknik ve İSG eğitimi almaları son derece mühimdir. Her çalışana uzman olduğu, anladığı işin verilmesi, talimatların eşgüdüm içerisinde alınması ve talimata göre gerekli birimin hareket etmesi olası kazaların önüne geçer. Sondaj gibi çalışmalarda motivasyon ve dikkat önemli olduğu için, özellikle ekipman kullanan çalışanlar başta olmak üzere psikolojik açıdan rahat olmaları gerekir.

Şehirden uzak bir yerde uzun süre çalışılacaksa çalışanların barınma ve diğer ihtiyaçları için kullandıkları yerlerin hijyenik olması ve işçilerin rahat etmesi dikkat dağınıklığını önler. İş esnasında uyulması gereken kuralların hatırlatılması, kontrol edilmesi ve uyarılar yapılması da sondaj çalışmalarında gereklidir. Zira bir anlık dikkat dağınıklığında çalışanın sağlığı tehlikeye düşebilir.

Sondaj alanında yetkisiz personelin yer alması, işe müdahale etmesi, çalışanlara talimat vermesi kesinlikle önlenmelidir. Sondaj için gerekli olan malzemelerin iş öncesi temin edilerek, işin aksamaması ve gerekli zaman diliminde kullanılması için istiflenmesi tavsiye edilir. Sondaj çalışması durduğunda su kuyusunun üzerinin kapalı olmasına dikkat edilmelidir. Bu konuda özellikle birim şeflerinin ve yöneticilerinin uyarılar yapması gerekir.

İş esnasında kullanılması gereken kişisel koruyucu donanımların ve ekipmanların bakımlarının önceden yapılması ve kullanımdan önce tekrar kontrol edilmesi istenir. Herhangi bir malzemenin özelliğini yitirmesi durumunda kesinlikle kullanılmaması şiddetle tavsiye edilir. En hassas çalışma noktasında işlevini yerine getiremeyen bir malzeme işin gecikmesine ve daha da mühimi kazaların yaşanmasına neden olabilmektedir. Bu yüzden çalışanların sondaj alanından önce tüm kontrolleri tamamlaması önem arz eder.

Sondaj Çalışmalarında İş Güvenliği Tedbirleri - Uzay Sondaj

Sondaj Çalışmalarında İş Güvenliği Tedbirleri

Sondaj çoğu zaman geleneksel olarak su kuyusu açmak ve su ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılsa da maden çalışmalarında da sık kullanılan yöntemlerden biri olduğu unutulmamalıdır. Bu yüzden söz konusu araç kullanarak toprağın kazılması, kuyu açılması, malzeme çıkarılması ve derinlere inilmesi olduğunda bazı iş güvenliği tedbirlerinin alınması da kaçınılmaz olmaktadır. Öncelikle iş alanında organizasyonun sağlanması son derece önemlidir. Kimlerin hangi alanlarda çalışacağının, kimlerin nerede yetkili olduğunun, hangi çalışanların hangi araçları kullanacağının belirlenmesi en başta alınması gereken tedbirdir.

İş alanında gözetim ve denetim çalışması yapılması gerekir. Eksik görülen hususların tespit edilerek gerekli uyarıların yapılması ve önlem alınmasının sağlanması beklenir. Vardiyalı bir çalışma sistemi mevcut ise çalışanların gereği kadar dinlenmesinin takibi önemlidir. Çalışanlara sağlık ve güvenlik dokümanı dağıtılması, gerekli İSG eğitimlerinin verilmesi, anlatılan konuların yerine getirilip getirilmediğinin takip edilmesi beklenen önlemler arasındadır.

BLOG