Skip to main content

Su Kuyusu Sondajı

Su kuyusu sondajı, tarihi 8000 yıl önceye dayanan, kuyu açma amacıyla gerçekleştirilen, zeminin jeolojik yapısına göre farklı yöntemlerle yapılan bir işlemdir. Tarihteki ilk su kuyuları eski uygarlıklara güvenli ve temiz bir su kaynağı sağlamak için elle kazılmıştır. Su ihtiyacımız değişmedi ancak kuyu açma teknolojisi o zamandan beri uzun bir yol kat etti.

Su sondajı dünyanın belirli yerlerinde tek kullanımlık olarak halen elle kazım şeklinde yapılmaktadır. Ancak günümüzde su kuyularını uzun vadede ekleyerek veya genişleterek değiştirmek isteyen yüklenicileri için mekanik sondaj daha hızlı ve daha verimlidir

Su Kuyusu Sondajı Nedir?

Farklı nitelikteki zeminlerden havalı ve çamurlu tekniklerle su çıkarma işlemine su kuyusu sondajı adı verilmektedir. Kuyu açılmasını takiben projelendirilerek resmi bir hüviyete kavuşturulan sondaj işlemi, su ihtiyacını gidermek için kullanılan en yaygın yöntemdir. Sondaj süreci ve kuyu güvenliğini sağlamak için gerekli teknik önlemler alınarak suyun temiz bir şekilde çıkarılmasını sağlamak ana hedef olmaktadır.

Su kuyusu sondajından daha çok etüt çalışmalarının önemine dikkat etmek gerekir. Zira etütsüz sondajda su hedefine ulaşmamama riski çok fazladır. Bu yüzden zeminin ve suyun mühendisler tarafından etüt edilmesi, sondajın hangi bölgeye yapılacağının kararlaştırılması birçok maliyetin önüne geçilmesi açısından yararlıdır. Tamamen bilimsel yöntem ve tekniklere göre yürüttüğümüz sondaj sürecinde  alanında deneyimli profesyonel ekiplerimiz çalışmaktadır.

Su Kuyusu Sondajı Ne Kadar? - Uzay Sondaj

Su Kuyusu Sondajı Nasıl Yapılır?

Su kuyusu sondajı yapılmadan önce zemin etüdünün gerçekleştirilmesi ve yönteme karar verilmesi gerekir. Sert kayalarda yapılacak işlem ile yumuşak topraklardaki işlemler farklıdır. Yumuşak zeminler için toprakla suyun karışmasının oluşturduğu zemin ile çamurlu yöntem tercih edilir ancak kayalıklarda basınç yöntemi daha etkili olacağı için havalı yöntem tercih edilir.

Zemin ve su etüdünü takiben suyun en basınçlı olduğu nokta tespit edilmektedir. Suyun bulunduğu metreye kadar kazı çalışması devam eder. Ardından matkap yardımı ile su çok fazla toprakla veya diğer zemin türleriyle karışmadan bir sondaj borusu aracılığı ile korumaya alınır. Temizlenen sondaj çakılı koruma borusu ve cidar arasındaki yere dökülmektedir. Daha sonra kuyunun temizliği yapılır. Piston ile basınçlı hava ile kuyu her an kullanıma hazır hale getirilir.

Su Kuyusu Sondajı Teknik Şartnamesi - Uzay Sondaj

Su Kuyusu Sondajı Uygulama Şekilleri

Su kuyusu sondajının en fazla kullanılan uygulama şekilleri çamurlu ve havalı sondajlardır. Eski manuel yöntemlerin yüzey kirliliği riskini arttırdığı için, kayayı ve sert toprağı delmek imkansız olduğu için, 10 metreden sonra istenilen düzen sağlanamadığı için ve yüksek su tablası ihtiyacını karşılamadığı için yerini daha modern yöntemlere bırakmıştır.

Su Kuyusu Sondajı Kaç Lira? - Uzay Sondaj

Çamurlu Sondaj

Zemin etüdünün önemli olduğundan bahsederken aslında kullanılacak yöntemin hangisi olacağına karar verilen süreç olduğunu da eklemek gerekiyor. Zeminin gevşek yapıda olması, sondajın yıkılma ihtimali olan toprakta yapılması zorunluluğu çamurlu sondaj tekniğinin zaruriyetini ortaya koyar. Sondaj kuyusunda yapılan çalışmanın güvenliği açısından sondaj çamuru belirgin şekilde koruma sağlar. Kuyunun içinde yer alarak delme işleminde kuyunun yıkılmasını önler.

Güvenlik açısından son derece iyi olan bu yöntemde kuyu çapının geniş olmak zorunda olması, hem sondaj ve delme sürecini geciktirmekte hem de maliyeti arttırmaktadır. Ancak zemin etüdü sonucundan mühendislerin buna karar vermesi halinde yapılması gerekir.

Su Sondajı Maliyeti - Uzay Sondaj

Havalı Sondaj

Yapısı sert ve kayalardan oluşan zeminler için havalı sondaj tekniği uygulanır. Suyun istenen yüzeye erişebilmesi için sert zeminde kayaların delinmesi gerekir. Havalı matkaplar aracılığı ile delinen kayalar özel bir kimyasal köpük ile yer üstüne nakledilir.

Havalı sondajda kuyuların çap genişliği dar olmaktadır. Bu da enine değil boyuna çalışma sürecini hızlandıran bir faktördür. Diğer yönteme oranlar daha az maliyetli olduğunu söylemek gerekir. Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi uygun olan yöntemin bilimsel metotlar ile seçilmesi gerekir.

Havalı Sondaj 2021 - Uzay Sondaj

Su Kuyusu Sondajı Yaptırırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Su kuyusu sondajı yaptırırken dikkat edilmesi gereken en önemli şeylerden biri sondaj ekipmanlarının seçimidir. Seçilen yöntemin jeolojiye uygun olması, hem kısa vadede hem de uzun vadede maliyetlerinin düşünülmesi gerekir.

Su kuyusu sondajının öncesinde belirli bir ön çalışma yapılmalıdır. Zeminin türü, suyun çıkarılacağı derinlik ile ilgili hidrojeolojik, jeofizik ve jeolojik değerlendirmelerinin yapılması önemlidir. Bu süreçlerin sonunda suyun nereden daha verimli şekilde çıkarılabileceği kesinleştirilerek maksimum fayda ilkesi yerine getirilmiş olur. Yer altının yer üstünden daha karmaşık bir yapısı olduğu için etüt yapılmadan yapılacak sondajda zarar edilmesi ve risklerle karşılaşılması ihtimali olabilir.

Su sondajı yaptıracağınız zaman deneyimli bir sondaj firması size çok şey kazandırır. Uzman ve profesyonel ekiplerin yer aldığı sondaj firmaları aracılığı ile olası fazla maliyetleri önleyebilirsiniz. Komşu çevrede bulunan bir sondaj kuyusunun maliyeti ile sizin bölgenizdeki maliyet aynı olmayabilir. Bu konuda sondaj firması ile tüm ücretlendirme detaylarını görüşmelisiniz.

Su Kuyusu Sondajı Yaptırırken Nelere Dikkat Edilmelidir? - Uzay Sondaj

Su Sondajı Fiyatları

Tek bir kuyu için veya birden fazla kuyu için su sondajı fiyatları değişken olabilir. Ayrıca zeminin yapısı ve tercih edilecek yöntem de fiyatları etkileyen diğer unsurlardır. Su sondajı fiyatları konusunda ulusal anlamda belirli limitler belirlenmektedir.

Su sondajı yapacak firma ile fiyatlar konusunda görüşmeniz, tüm masrafların önceden tespit edilmesi bakımından önemlidir. Zira her zeminin yapısı farklıdır, kazı yapılacak bölgeye ulaşım şartları farklıdır, kullanılacak teknik ile ilgili maliyetler farklıdır.

Su Sondaj Fiyatları Maliyet - Uzay Sondaj

Su Kuyusu Sondajı Metre Fiyatı

Su kuyusu sondajı metre fiyatı konusunda belirli bir standart oluşturan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün ücretleri dışına çıkılmamaktadır. Bu ücretler her yıl günün şartlarına bağlı olarak yeniden belirlendiği için sabit bir ücret söylemek yıllara göre uygun olmayacaktır.

İhtiyacınız olan sondaj çalışması için yıllardır sektörde en kıdemli profesyoneller ile çalışan firmamızı tercih edebilirsiniz.