Skip to main content

Kuyu Ruhsatı Nasıl Alınır?


Küresel ısınmayla birlikte yeraltı su kaynaklarının kapasitesi günden güne azalıyor. Artan nüfus, üretimi de birlikte getirdiğinden insanların suya olan ihtiyacı su kaynakları ile ters orantılı olarak hızla artıyor. Bu durum yeraltı su kaynaklarının korumanın gerektiği sonucunu doğuruyor. Her ülkenin ilgili kurumu, azalan yeraltı sularını koruma noktasında alınacak önlemleri her geçen gün arttırıyor. Dünya ile paralel olarak Devlet Su İşleri Müdürlüğü de ülkemizde kaçak su kullanımının önüne geçmek için yaptığı denetimleri arttırıyor.

Bu sebeple, sulama, üretim veya evsel kullanım için su teminine yönelik kuyu çalışması yapmadan önce, cezai müeyyidelerle karşılaşmamak için yazımızı okumanızı öneririz.

Kuyu Ruhsatı Nasıl Alınır? - Uzay Sondaj

Açacağınız Her Kuyu İçin Kuyu Ruhsatı Gerekli Mi?

Devlet Su İşleri’nin konu ile ilgili kanununda, 10 metreden daha derin kuyular için, yeraltı sularını arama ve kullanma hakkını elde edebilmeniz için arama ve kullanma ruhsatı almanız gerektiği açıkça belirtilmektedir. Ancak derinliği 10 metreden daha az olan arama ve kullanma faaliyetleri ile ilgili olarak böyle bir zorunluluk bulunmadığı açıkça ifade edilmektedir. Dolayısıyla kuyunuz 10 metreden daha az derinliğe sahipse, kuyu ruhsatınız olmaması çok büyük bir sorun teşkil etmiyor demektir.

Kuyu ruhsatı (yeraltı suyu arama ve kullanma ruhsatı) Devlet Su işleri tarafından verilen size arazinizde su bulmak için sondaj çalışması yapmak, su bulmanız durumunda açtığınız kuyudaki suyu kullanmak için gerekli izni sağlayan belgedir.

Açacağınız Her Kuyu İçin Kuyu Ruhsatı Gerekli Mi? - Uzay Sondaj

Arama ve Kullanma İzin Ruhsatı Alım Aşamaları

Kuyu ruhsatı alabilmeniz için ön koşul, arazinizin sondaj çalışmasına müsaade edilen alan içerisinde kalmasıdır. Arazinin izin verilen alanın içinde bulunmuyorsa yapabileceğiniz pek fazla bir şey yok. Öncelikle arazinizin yeraltı suyu arama ve kullanma faaliyetlerine izin verilen alan içinde olduğundan emin olmalısınız.

Ne amaçla kullanım yapacak olursanız olun ilk temin etmeniz gereken belge, “su ihtiyaç belgesi”. Bu belgeyi; tarım faaliyetlerinde kullanacaksanız bağlı bulunduğunuz tarım il veya ilçe müdürlüğünden temin edebilirsiniz. Şayet üretim amaçlı kullanacaksanız yine bağlı bulunduğunuz sanayi ve ticaret odalarından alabilirsiniz.Şirketler, işletmeler, siteler veya kooperatifler adına başvuru yapılacaksa; temsile yetkili kişilerin yetki belgeleri ile birlikte başvuru yapılması gerekmektedir.

Tarımsal amaçlı kuyu ruhsatı başvurularınızda;

  • Arazinizin tapu kaydı,
  • Nüfus cüzdanı,
  • Adres kayıt belgesi, yeterlidir.

Tarımsal üretim harici işletmeler için kullanılacak kuyu ruhsatı başvurularınızda;

  • Tapu kaydı,
  • İmza Sirküleri,
  • Şirketi temsile yetkili kişilerin imza beyannameleri,
  • Vergi levhası,
  • Ticaret sicil kaydı, gerekli belgelerdir.

Kuyunuz açıldıktan sonra, Devlet Su İşleri İdaresi’nde görevli mühendisler tarafından kontrol edilerek, kuyunuzun, idarenin koşullarını sağlayıp sağlamadığı gözden geçirilecektir. Bu sebeple ilk aşamada bu konuda uzman bir jeoloji mühendisinden yardım almanız, sürecin sağlıklı işlemesi açısından önerimizdir.

Kaçak Kuyu Açmanın Cezası - Uzay Sondaj

Kaçak Kuyu Açmanın Cezası

Devlet Su İşleri Müdürlüğü’nden arama ve kullanma izni almadan 10 metreden daha derin açılan kuyunuzun tespiti halinde idare tarafından öncelikle kapatılarak, kuyunun kapatılması için yapılan masraflar tarafınıza rücu ettirilecektir. Sadece masrafların tahsili ile kalmayıp, yeraltı suyu arama ve kullanma iznine sahip olmayan kişi ve kurumlara kanunun ilgili maddesi gereğince 500 Türk Lirası ile 2.000 Türk Lirası arasında değişen idari para cezaları verilmektedir.

Bu cezalarla karşı karşıya kalmanız inanın çok uzak bir ihtimal değil. Kaçak kuyu kullanımlarının daha kolay tespit edilmesi amacıyla bir ihbar hattı ve hatta bir de internet sitesi mevcut. İdarenin yeraltı sularının izinsiz kullanımı konulu denetimlerinin her geçen gün arttığını, cezai müeyyidelerle karşı karşıya kalmamanız için kuyu ruhsatı almanız gerektiğini aklınızdan çıkarmayın.

BLOG