Skip to main content

Dalgıç Pompa Kaç Bar Basar?


Dalgıç pompa kaç bar basar? konusu mühendislik alanı ile bire bir ilişkilidir. Çıkış basıncı başta olmak üzere basılacak suyun miktarı ile de ilgilidir. Pompa debisinin, pompa basma yüksekliğinin ve sistemin basma yüksekliğinin bu konuda belirleyici unsurlar olduğu görülmektedir. Günümüzde pompa seçiminde de hep bu tür kriterlerin göz önüne alındığı görülmektedir.

Basınç faktörü gerçekleştirilecek faaliyet ile yakından ilgilidir. Suyun ne kadar yüksekliğe basılacağı başta olmak üzere, kuyudan sonra ne kadar uzaklığa gönderileceği de hesap edilmesi gerekenler arasındadır.

Birçok sektörde farklı amaçlarla da olsa başarılı şekilde kullanılan dalgıç pompalar, en çok sondaj kuyularında rastlanan ekipmanlardan biridir. Belirli bir derinlikte olması gereken su kuyularından, derinlikten üst seviyelere doğru elektrik enerjisini kullanarak su basan dalgıç pompalar, belirli bir bar hesabıyla uzun süre kullanılabilir.

Dalgıç Pompa Kaç Bar Basar? - Uzay Sondaj

Dalgıç Pompa Ne Kadar Basınçta Su Basmalıdır?

Dalgıç pompanın ne kadar basınçta su basması gerektiği kullanım amacına göre değişebilmektedir. Bu açıdan düşünecek olursak başarılı bir çalışma için en büyük dalgıç pompanın mı yoksa ideal basınçtaki pompanın mı kullanılması gerektiği konusunda sondaj firmalarından destek almanız gerekebilir.

Zaten sondaj çalışmasını yapacak firmanın yetkilileri size bu konuda rehberlik etmektedir. Mühendislerden alacağınız teknik destek ile gerçek anlamda faydalı olacak dalgıç pompaları uzun süre kullanabilirsiniz. Amaca uygun olarak uzun yıllar kullanılmak istenen pompaların zamanla arıza gösterdiği de görülebilir. Bunun için kullanım kılavuzu ile ilgili dikkatli olunmasında azami fayda görülmektedir.

Basınç konusu pompa türüne göre değişebilir ancak önemli olan faaliyete uygun pompa seçilmesi ve çalışmaların etkin şekilde sürdürülebilmesidir. Tarımsal sulamadan çeşitli aktivitelere kadar birçok amaçla açılan kuyuların, deneyimli sondaj firmaları tarafından açılması önerilir çünkü hemen ardından gelen pompa seçimi süreci ancak bu profesyonel firmaların desteği ile tamamlanabilir.

Pompanın ne kadar derinliğe yerleştirileceği, hangi amaçla kullanılacağı ile bire bir ilgilidir. Bunun için sondaj firmaları size istediğini teknik desteği sunacaktır. Pompanın kaç basınca göre çalışması gerektiği de tamamen bilimsel süreçlerin sonucunda ortaya konulmuş teknik bilgiler ışığında kararlaştırılmalıdır.

Dalgıç Pompa Seçerken Yapılan Hatalar

Dalgıç pompa seçerken kuyunun derinliğinin hesaplanmaması veya göz ardı edilmesi yapılan en büyük hatalardan biridir.  Kuyu derinliği pompanın ne kadar yüksekliğe su basacağını belirlediği için hesaplamada kesinlikle göz önüne alınmalıdır. Diğer yandan statik ve dinamik su seviyeleri de dalgıç pompa seçiminde önemli kriterlerden biri olarak göze çarpmaktadır.

Kuyuda sürekli olarak bulunan suyun miktarı ve seviyesi pompanın bulunduğu yerden su basabilmesi için önem arz eder. Ayrıca yılın belirli dönemlerinde su seviyesinin yükselmesi söz konusu ise bu açıdan dalgıç pompanın su seviyesinin altında kalacağı hesap edilmelidir.

Dalgıç Pompa Ne Kadar Basınçta Su Basmalıdır? - Uzay Sondaj

Pompanın üst birimlerinin özellikle elektrik aksanının sudan etkilenmemesi açısında suyun ne kadar yükseleceği önceden hesap edilmelidir. Bunun yararı çoktur. Ancak bunun hesap edilmemesi hata yapılmasına neden olacaktır. Pompalar sadece kuyunun üst ve yakın kısmına su basmamaktadır.

Kuyudan uzak yere de su basma kapasitesine sahip olmalıdır. Kuyunun derinliğinden suyun kullanılacağı bölgeye kadar su basabilmesi için pompanın yeterince güçlü olması gerekir çünkü suyun basınçlı şekilde kullanılmasına ihtiyaç duyulan çalışmalar olabilir. Bunun göz ardı edilmesi hatadır.

Elbette kullanılmak istenen suyun miktarı da dalgıç pompanın kaç bar basacağını belirlenmesinde rol oynar. Suyun tazyikli olması, bu hedefe yönelik çalışılmasına gerek duyulmasının en önemli kanıtıdır. Ne kadar su kullanılacağı, saatte kaç litre suya ihtiyaç duyulduğu gibi konular kesinlikle seçimde etkin olan faktörlerdir.

Dalgıç Pompa Seçerken Yapılan Hatalar - Uzay Sondaj

BLOG