Skip to main content

Dalgıç Pompayı Kaç Kw Jeneratör Çalıştırır?


Tarım, sulama veya su temini için kullanılan en önemli aletlerin başından dalgıç pompa gelmektedir. Süs havuzları ve fıskiyelerin çalışmasında da önemli bir rolü olan bu sistemin kullanıldığı alanın durumu ve kw ayarı yüksek verim elde etmek adına çok önemlidir.

Dalgıç pompa hava ile çalışan bir ürün olmadığı için su altında devamlı şekilde çalıştırılması önemlidir. Dalgıç pompanın en önemli kısmı motor kısmıdır ve bu kısma suyun değmemesi gerekir. Tasarım olarak bu şekilde üretilen dalgıç pompaların havayla temas etmemesi de yine bu sebepten önemlidir. Havayla temas eden parçalar zamanla korozyona uğrar ve hava, su geçişi kolaylaşır.

Dalgıç pompanın verimli bir şekilde çalışmasını sağlayan diğer önemli faktör ise doğru Kw seçimidir. Kw seçimi doğru yapıldığı zaman içinde bulunan aksamlar yıpranmaz ve uzun süre kullanım olanağı sağlar. Başlangıç işlemleri için 10/15 kw bir jeneratör dalgıç pompasını başarıyla çalıştıracaktır.

Dalgıç Pompayı Kaç Kw Jeneratör Çalıştırır? - Uzay Sondaj

1,5 HP Dalgıç Pompayı Kaç Kw’lık Jeneratör Çalıştırmaktadır?

Dalgıç pompaların kullanım amacı genellikle suyun yetersiz olduğu alanları suyla buluşturmaktır. Tarımda da kullanılan bu alet içme suyu veya kullanma suyu tedariğinde de sıklıkla kullanılmaktadır. Bu nedenle dalgıç pompaya erilecek olan enerji ya da güç ne kadar fazla olursa çekiş gücü o kadar fazla olacaktır.

Jeneratör vasıtasıyla dalgıç pompa çalıştırmak için bilinmesi gereken önemli bir husus vardır. Buna göre kullanılan jeneratörün sağladığı nominal akımın dalgıç pompanın demeraj akımından büyük olması gerekmektedir. Bu sayede suyun çekileceği yerde güçlü bir basınç oluşturularak en dipteki su dahi çekilebilmektedir.

1,5 HP dalgıç pompayı kaç Kw’lık Jeneratör çalıştırmaktadır dendiğinde bu bilginin varlığı çok kolay bir şekilde çözüm sunacaktır. 1,5 hp dalgıç pompası monofoze akımda 3 kw ile çekiş gücüne erişecektir.

Verilecek bu enerjiyle beraber 1,5 hp dalgıç pompasıyla 6 ton suyu kolaylıkla çekilecektir. Elbette ki çekilecek olan suyun miktarı pompanın kullanıldığı derinlikle de ilişkilidir. Ancak dalgıç pompanın çalışması için kullanılması gereken kw’ın altında bir kw kullanılırsa suyun çekileceği derinliğin pek bir anlamı olmayacaktır.

1,5 HP Dalgıç Pompayı Kaç Kw’lık Jeneratör Çalıştırmaktadır? - Uzay Sondaj

2 HP Dalgıç Pompayı Kaç Kw’lık Jeneratör Çalıştırır?

Farklı kullanım alan ve yerleri için farklı dalga pompaları da imal edilmektedir. 2 HP dalgıç pompa da üretilen bu çeşitlerden bir tanesidir. Su çekilecek alan veya kuyu derinse ya da çok miktarda su çekilmesi gerekiyorsa kullanılacak dalgıç pompanın da o gücü karşılaması gerekmektedir.

Kuyu suyunun debisinin de dalgıç pompanın kullanıldığı yere hitap etmesi gerekmektedir. Debi ve basma yüksekliği açısından 1,5 HP yeterli gelmiyorsa 2 HP dalgıç pompa kullanılabilir. 2 HP dalgıç pompayı kaç kw’lık jeneratör sorusu da bu bağlamda çok önemlidir.

Dalgıç pompası ne kadar güçlü bir çekişe sahip olursa olsun pompayı aktive edecek enerji jeneratörden gelmektedir. Jeneratörün sağlayacağı enerji yeterli gelmezse o zaman dalgıç pompa yeterli şekilde su çekemeyecektir.

2 HP dalgıç pompa için 4 veya 4.5 kw jeneratör yeterli gelecektir. 2 hp dalgıç pompanın kullanılacağı derinlik 100 metreden başlamaktadır. 100 metrede 2 hp dalgıç pompasının çekeceği su miktarı ise saatte 2.8 ton olarak hesaplanmaktadır. Dalgıç pompasının 100 metreden sonra ineceği her 10 metrelik derinlik için harcayacağı enerji de artacaktır.

Her 10 veya 12 metre için 1,5 amper enerji artırımına gidilmesi gerekmektedir. Kullanılacak bu enerjinin de kademeli olarak artırılması gerekmektedir. Ani enerji artışından motor hızlı şekilde çalışmaya başlayacaktır. Hızlı şekilde çalışan motor ya çok hızlı şekilde deforme olacak ya da motor içi yanma meydana gelecektir.

2 HP Dalgıç Pompayı Kaç Kw’lık Jeneratör Çalıştırır? - Uzay Sondaj

BLOG