Skip to main content

Hidrofor Sistemleri

Hidrofor Sistemleri, su basıncının düşük kaldığı durumlarda suyun basıncını arttırmak için kullanılan sistemdir. Diğer bir deyişle farklı alanlarda farklı basınç seviyelerine ihtiyaç duyulduğu durumlarda basınçları ayarlamayı mümkün kılan sistemlerdir. Bir hidrofor sistemi temel olarak; bir hidrofor tankı, pompa ve yardımcı elemanlardan oluşur.

Hidrofor, sürekli ihtiyacının kadar suyu temin etmenize yardımcı olmak amacıyla otomatik olarak devreye giren bir sistemdir. Suyun tahliyesini sağladığı gibi, aşırı su hareketlerini kontrol ederek, kullanıldığı alanı su basma riskine karşı korumuş olur.

Hidrofor Sistemleri - Uzay Sondaj

Hidrofor Sistemi Nasıl Çalışır?

Hidrofor sisteminin çalışma sistemi temel olarak suyu basınçlandırma üzerine kuruludur. Su fiziksel özelliği bakımından sıkıştırılamayacağı için basınç ile aktarım yapmak dışında tahliye durumu mümkün değildir. Hidrofor tankının içindeki su miktarı azaldıkça hava basıncı azalır. Tankın üzerinde bulunan manometre suyun basıncını sürekli kontrol ettiğinden, basınç belirlenen seviyenin altına düştüğü anda basınç anahtarı otomatik olarak devreye girer.

Tankı tekrar su ile doldurmak için pompa aktifleştirilir. Pompa, tanka suyu pompalamaya başlar. Sürekli ölçüm yapmaya devam eden manometre suyun basıncının ayarlanan basınca yükseldiğini tespit ettiğinde, basınç anahtarı tekrar devreye girerek pompayı devre dışı bırakır. Böylece suyun tahliyesi için gerekli olan basınç sürekli sağlanmış olur.

Hidrofor Sistemi Nasıl Çalışır? - Uzay Sondaj

Hidrofor Sisteminin Kullanıldığı Alanlar

Hidrofor sistemleri, suyun basıncını kontrol etmek istediğiniz hemen her alanda kullanılan sistemlerdir.  Müstakil binalar, çok katlı apartmanlar, iş merkezleri, sulama sistemleri, yangın söndürme sistemleri, endüstriyel sistemler ve dahabirçok alanda kullanılan sistemler suya erişimin kontrolü açısından önemli bir sistemdir.

Hidrofor Sistemlerinin Seçimi

Doğru hidrofor sisteminin seçimi sistemi sorunsuz bir şekilde kullanarak maksimalverimi elde etmeniz için çok önemli bir konudur. Hidrofor sisteminin seçiminde, sistemin kullanılacağı alanınfiziksel özellikleri ve kullanım amacı etkin rol oynar. Karar vermeden önce aşağıdaki soruların yanıtlarının net olması gereklidir.

  1. Suyun ( sıvının) debisi ne olmalı?
  2. İhtiyacınız olan basma yüksekliği kaç metre?
  3. Hidrofor tankına aktarılacak suyun derinliği kaç metre?
  4. Kullanılan suyun özellikleri nelerdir?
  5. Hidroforun bağlanacağı alanın genişliği ne kadar?
  6. Hidroforun bağlanacağı alandaki elektrik tesisatının voltaj durumu?

Örnek olarak hidrofor tankına emilecek su, 7,5 metreden daha derindeyse hidrofor sisteminde kullanılacak pompanın derin dalgıç pompası olması gerekecektir.  Eğer 7,5 metreden daha sığ bir su kaynağından emiş yapılacak ise, hidrofor sisteminde sığ su jet pompalarının kullanılması yeterli olacaktır.

Bu soruların yanıtlarını bulduğunuzda, kullanılacak hidrofora daha kolay karar verebilmeniz mümkün olabilir. Fakat konunun teknik bilgilere ihtiyaç duyacağı açıktır. Hidrofor sistemlerinin seçilmeden, uzman ekipler tarafından su ve alan etüdünün yapılması en doğru yol olacaktır. Uzman ekipler ne büyüklükte bir hidrofor tankının kullanılması gerektiği, kullanılacak pompa sayısı, kullanılacak pompa türü, kullanılacak pompa gücü gibi daha birçok teknik konuda seçimler yaparak, en uygun maliyetle en yüksek verimi alacağınız şekilde hidrofor sisteminizin kurulumunu sağlarlar.

Hidrofor Sistemlerinin Seçimi - Uzay Sondaj

Hidrofor Sisteminin Fiyatları

Hidrofor sisteminin fiyatları birçok değişkene bağlı olarak artıp, azalabilir. Hidroforun kullanım amacı, kullanılacak sıvının türü, ihtiyacınız olan debinin miktarı, basma yüksekliği, kullanılacak pompa türü, kullanılması gereken hidrofor tankının büyüklüğü maliyetleri etkileyen belirleyici faktörlerdir.

Uzman kişilerce yapılacak etüt çalışması ile sıvının tahliyesinin verimli ve etkin bir şekilde sağlanabilesi için gerekli donanımların tespiti yapılır.  Maliyeti etkileyen bir diğer konu ise kullanılacak ekipmanın kalitesi,  değeri ve satış sonrası destek konularıdır. Buradan hareketle kurulacak sistemin fiyat yelpazesi geniş bir skalaya yayılmaktadır. Kullanılacak sistemden alınacak verim, kurulum maliyetinden daha önemli bir husus olarak öne çıkmaktadır.