Skip to main content

Sondaj Yeraltı Su Araştırma

Sondaj yer altı su araştırma işlemlerine verilen genel bir isimdir.  Bu araştırma belirli aşamalardan oluşmaktadır. İlk aşama sondaj ile yeraltında su araştırılacak arazinin zemin yapısının incelenmesidir.  Bu işlem jeoloji ve harita mühendislerinin ortak çalışmasıyla gerçekleştirilmektedir.  Bu sayede sondaj işlemi sırasında kullanılacak ekipmanlar belirlenmekte ve araziye uygun olarak işlem yürütülmektedir.

Sondaj yer altı su araştırması için ikinci aşama ise gerekli izinlerin alınmasıdır. Arazilerine sondaj ile yeraltı suyu açtırmak isteyen kişilerin bu işlem için bir firma ile anlaşmaları gerekmektedir. Bu anlaşma sonrası firmalar şahıslar adına Devlet Su İşleri’nden izin almaktadır. Bu izin sondaj kuyusu arama iznidir. Yani kullanım izni bu izin kapsamında değildir.  Gerekli izin alındıktan sonra sondaj işlemi başlayabilmekte ve yeraltı suyu araştırması yapılabilmektedir.

Yeraltı Su Araştırma - Uzay Sondaj

Araştırma işlemi bittikten ve suya ulaşıldıktan sonra kuyuya motor, su borusu vb. malzemeler yerleştirilmekte ve kuyu kullanıma hazır hale getirilmektedir. Daha sonra yine Devlet Su İşlerinden alınacak sondaj kuyusu kullanım izni ile beraber sondaj kuyusu kullanıma açılabilecektir.  Bu izin alınmadan kullanılacak kuyular derhal ilgili kurumlarca kapatılmakta ve arazi sahibine idari para cezası kesilmektedir. Bu aşamalar takip edildikten sonra sizlerde sondaj işlemi ile yeraltı suyunu kullanabilirsiniz.

Yeraltı Su Nasıl Bulunur?

Yeraltı su nasıl bulunur? Sorusuna verilebilecek en iyi yanıt profesyonel ekiplerden yardım almak olacaktır. Bu ekipler sürekli olarak bu işlemi gerçekleştirdiklerinden yeraltındaki suya nasıl ulaşılacağını bilmektedirler.  Son teknoloji ve profesyonel ekipmanlara sahip olan bu ekipler belirli bir ücret karşılığında yeraltı sularını gün yüzüne çıkarmaktadır.

Yeraltı su bulmanın bir başka yolu da yüzeyi incelemektir. Türkiye’nin iklimsel özellikleri düşünüldüğünde İç Anadolu bölgesi başta olmak üzere kavak ağaçlarının sık bir biçimde kümelendiği alanlarda yeraltı suyu bulunmaktadır.  Yine zemin incelendiğinde tuzlu toprağın yoğun olduğu bölgelerde de yeraltı suyunun zengin olduğu görülmektedir.

Son yıllarda artan teknoloji seviyesi, etkisini yeraltı suyu bulma konusunda da göstermektedir. Yeraltını tarayan detektörler sayesinde yeraltındaki suyun seviyesi tespit edilebilmekte ve suyun çok olduğu yerlere sondaj vurulabilmektedir. Ancak bu teknoloji ülkemizde yeni yeni kullanılmaya başlaması dolayısıyla bir nebze pahalı bir hizmettir.

Yeraltı Su Nasıl Bulunur? - Uzay Sondaj

Yeraltı Sularını Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Yeraltı sularını etkileyen faktörler olarak konuyu ele aldığımızda karşımıza ilk olarak yağışlar çıkmaktadır. Özellikle kış aylarında yağan kar yeraltı sularının en temel besleyicisidir. Aynı şekilde yağmur yağışları da yeraltı sularına hatırı sayılır bir katkı sağlamaktadır. 

Yeraltı sularını etkileyen bir başka faktör de zeminin yapısıdır. Özellikle Akdeniz bölgesinde oldukça yaygın bir biçimde yer alan karstik araziler suyu emmekte ve yeraltına aktarmaktadır. Bu özelliği dolayısıyla Akdeniz bölgesinde yeraltı suyu diğer bölgelere göre daha zengindir.

Yeraltı suyunu etkileyen bir başka faktör de bitki örtüsüdür.  Yeraltı sularının en büyük besleyicisi olan yağışlar yüzeye düştüğünde kalabalık bir bitki örtüsüyle karşılaşırsa tabana inememekte ve yer altı suyu olarak kullanılamamaktadır. Bu yüzden bitki örtüsünün çok gür ve sık olduğu alanlarda yeraltı suyu oranı daha az olmaktadır.

Yeraltı Sularını Etkileyen Faktörler Nelerdir? - Uzay Sondaj

Yeraltı Su Tespiti

Yeraltı su tespiti açısından pek çok farklı yöntem kullanılabilmektedir. Bu yöntemler kesinlik ve ücret konusunda sınıflandırılabilmektedir. Yazımızın başlangıç kısmında bu yöntemlerden bahsetmiştik.

Sizlerde kendi bütçenize uygun olan yöntemi tespit edebilir ve araştırma aşamasına geçebilirsiniz. Bu araştırma esnasında son teknolojiyi kullanan ve güvenli firmaları tercih etmeniz yararınıza olacaktır. Gelişen teknolojiyle beraber yeraltı su tespiti daha kesin ve güvenilir bir hal almıştır.