Skip to main content

Sondajda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar


Su bulmak ve istenen düzeye çıkarmak için yapılan sondaj çalışmaları  farklı yöntemler kullanılarak yapılmaktadır. Zeminin yapısına göre havalı veya çamurlu teknikler uygulanmakta, maliyet hesabının yanı sıra teknik olarak da hangisinin daha iyi olacağı titiz bir şekilde değerlendirilmektedir. Su sondajının en önemli aşamalarından biri de kuyusunun yapılması ve korunmasıdır. Bütünüyle tüm sondaj çalışmalarında dikkatli davranmak gerekir. Bu nedenle su sondajı çalışmasını kesinlikle sektöründe yetkin bir firmaya yaptırmanız, olası maliyet artışlarının önüne geçmek için önemlidir.

Sondajda dikkat edilmesi gereken ilk husus,  işi ehline vermektir. Yetkili ve deneyimli sondaj firmalarının yapacağı çalışmalar güven verir. Aynı zamanda uygulama sırasındaki maliyet artışlarının da önüne geçer. Sondajda iyi bir zemin etüdü yapılmadan uygulanan her adım hem başarısızlıklar sonuçlanır hem de hesaplanan bütçenin aşılmasına neden olur. Bu nedenle iyi bir sondaj çalışması iyi bir firma ile çalışılması ile aynı anlama gelmektedir.

Sondajda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar - Uzay Sondaj

Su sondajı,  suya erişmenin zor ya da maliyetli olduğu bölgelerde, kuyu açılmak suretiyle sürekli kullanım amacıyla yapılan bir işlemdir. Kurak bölgelerde, dağlık ve kayalık bölgelerde, şehir şebekesinin maliyetli olacağının düşünüldüğü bölgelerde sıklıkla uygulanan bir yöntemdir.

Doğru Sondaj Nasıl Yapılmalıdır?

Zemin etüdü ile başlaması gereken doğru sondaj süreci, bu aşamanın ihmal edilmesi veya teknik olarak doğru yapılmaması durumlarında başarısızlığa yol açacaktır. O yüzden iyi bir zemin etüdü ile sondajda kullanılacak yöntemin ve teçhizatların neler olacağı belirlenir. Çok sert, kayalık veya dağlık alanlarda havalı yöntem ile suya erişme çalışması yapılırken, yumuşak toprak gibi zeminlerde ise çamurlu yöntemin benimsendiği görülür. Bilimsel olarak bu iki metodu ayıran şey zeminin yapısı olmaktadır.

Doğru Sondaj Nasıl Yapılmalıdır? - Uzay Sondaj

Doğru sondajın en önemli aşamalarından biri de yöntem belirlenmesinin ardından, bölgenin neresinde en verimli suya erişilebileceğinin belirlenmesidir. Yapılacak çalışmanın doygun bir su kaynağından su çekilerek tamamlanması, hem kuyu ruhsatını alacak kişi ve kişilerin işine yaraması açısından hem de su sondajı yapan firmanın prestiji açısından önem ihtiva eder. Memnun, parasının karşılığını alan kişiler, firmanın doğal referansları olacaktır.

Verimli bölgenin üzerinde yapılan çalışmada sondaj makineleriyle istenilen suyun seviyesine erişildikten sonra, makinelerin çıkarılıp kuyunun korunması ve takiben temizlenmesi aşamalarına geçilir. Doğru sondaj ekipmanlarının kullanılmasıyla doğru sondaj yapılır ve su kuyuları uzun süre hizmet verecek şekilde yapılandırılır. Kullanıcıya kuyuyu kullanma şekli ile ilgili eğitim verilerek, olası problemlerin belirtilerini nasıl anlayacağı konusunda da rehberlik yapılır.

Sondaj Esnasında Nelere Dikkat Edilmelidir? - Uzay Sondaj

Sondaj Esnasında Nelere Dikkat Edilmelidir?

Sondaj öncesi zeminin iyi şekilde incelenmesigerektiği, uygun sondaj yönteminin ve ekipmanlarının seçimine katkıda bulunduğu belirtilmişti. Hazırlık aşamasından sonra bakımı yapılmış sondaj makinelerinin ve ekipmanlarının verimli bölgeye taşınması gerçekleştirilir. Bu konuda sondaj uzmanlarının görev alması birçok zaman ve bütçe kaybının önüne geçilmesi anlamında değerlidir.

Sondaj bölgesinin ulaşım, erişilebilirlik ve sondaj işlemi açısından zor bir bölge olması işleri zorlaştırabilir ancak uygulama öncesi çalışanlardan ekipmanlara ve taşınacak kuyu malzemelerine kadar tüm ikmal yollarının planlaması yapılmalıdır. Aksi takdirde işin verimliliği düşecek ve istenen sonuca ulaşmak zorlaşacaktır.

Sondaj bölgesinin ve açılacak kuyunun sel yollarında olmamasına, heyelan ve toprak kaymalarından etkilenmeyecek bir bölümde bulunmasına özellikle dikkat edilmelidir. Bu anılan doğa olaylarının hepsi yapılacak çalışmayı olumsuz etkileyecek olaylardır.

Gerekli güvenlik tedbirleri alınırken kuyunun ağzının kapatılması, kuyu içinde ve çevresinde çalışma ekipmanlarının bırakılmaması önemlidir. Herhangi bir kazaya sebebiyet verilmemesi adına sondaj çalışmalarında iş güvenliği ilkelerine harfiyen uyulmalıdır. Alana yetkisiz kişilerin girmesine izin verilmemelidir.

BLOG