Skip to main content

Derin Kuyu Sondajı


Sondaj çalışmaları sadece yüzeysel etütler ile sonuçlanmamakta, aynı zamanda derinlere inilerek suya ulaşılmaya çalışılmaktadır. Jeolojik incelemeden sonra açılması istenen sondajın yeri tespit edilerek suyun ne kadar derinlikte sağlıklı ve kullanıma uygun olarak yer aldığı konusunda araştırma yapılır.

Sondaj öncesinde etüt yapılmasının önemi muazzamdır çünkü maliyet ile bire bir ilgilidir. Bu yüzden derin kuyu su sondajı çalışmasından önce toprağın fiziksel yapısı incelenerek hem suyun olduğu alan tespit edilir hem de jeolojik yapının gerektirdiği sondaj türüne karar verilir.

Derin Kuyu Sondajı - Uzay Sondaj

Derin kuyu su sondajı birçok işletme, bahçe veya konut çevresinde, şebeke suyunun ulaşamadığı yerlerde veya şebeke suyundan hariç kullanım suyu ihtiyacı olan yerlerde yapılan çalışmadır. Çakma, çamurlu ve havalı olarak yapılabilmektedir. Bu sondaj türlerinden hangisinin kullanılacağına sondaj firmasının profesyonelleri karar vermelidir. Kuyu sahibi ile istişare edilerek sondaj türü hakkında bilgi verilir ve maliyet konusunda görüşülür. Onay alındığı zaman ise çalışmalara başlanır. Elbette bunu öncesinde gerekli yasal izinlerin alınması gerekir. Bu konuda yetkili ve deneyimli sondaj firması olarak sizlere gereken rehberlik desteğini sağlıyoruz.

Derin kuyular açılması için daha büyük ve güçlü ekipmanlara ihtiyaç duyulur. Su ihtiyacını uzun süre karşılayacak olan bu derin kuyuların sağlam bir şekilde inşa edilmesi önemlidir. Aynı zamanda çıkarılan suyun kimyasal olarak analiz edilmesi de gerekir.

Derin Kuyu Su Sondajı Çalışma Prensibi

Derin kuyu su sondajı çalışma prensibi genel sondaj çalışmalarından çok farklı değildir. Öncesinde kazı yapılacak alanın fiziksel yapısı incelenir. Bu ön hazırlık safhasında suyun verimli olduğu bölge, kazı yapılacak alana ekipmanların kolayca taşınması, basınçlı suya erişme ve kullanılacak sondaj türü gibi bilgiler araştırılır. Tüm bu hazırlık aşamasında sorulan sorulara cevap alınınca gerekli yasal izinler alınarak 1 yıllık kuyu açma izin belgesi için başvuruda bulunulur.

Belgeyi aldıktan sonra ilk bir yıl içinde kuyu açtırmazsanız belge iptal edilmektedir. Açma izninden sonra ise kuyu sahibi olabilmek için de bir belge almanız gerekecektir. Devlet Su İşleri’ne yapılan bu başvurular sondaj firması tarafından titizlikle yürütülen işlemler arasındadır. Hazırlık aşamasından sonra kazı yapılacak alana sondaj ekipmanları getirilir.

Kuyu dibinden suyun çekilebilmesi için en uygun yöntemin hangisi olduğuna karar verilir. Çok kayalıklı ve taşlı arazilerden havalı sistem ile su çekme yöntemi ile su edinilir. Toprağın çamurlu olduğu durumlarda ise su ile toprağın karışımı yöntemi olan çamurlu yöntem ile su çıkarılır. Hızlı sonuç almak için havalı sistem idealdir. Kumlu arazilerde ise en iyi sonuç çamurlu sistem ile alınır. Yer altı suyu yer seviyesine yakın ise çakma sistem uygulanmaktadır.

Derin Kuyu Su Sondajı Fiyat - Uzay Sondaj

Derin Kuyu Su Sondajı Fiyatları

Derin kuyu su sondajı fiyatları konusunda belirlenmiş standart ücretler uygulanmaktadır. Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından belirlenen etüt ücretleri, sondaj metre fiyatları ve diğer istenen çalışmalar için farklı tarifeler söz konusu olmaktadır. Sondaj firması ile görüşürken bu standart fiyatların uygulandığını göreceksiniz.

Tüm Türkiye’de aynı ücret tarifesinin uygulanması belirli bir standart sağlamıştır. Kaliteli bir işçilik ve sağlam bir su kuyusu için ise su sondajı konusunda referansları kuvvetli olan deneyimli sondaj firmalarına başvurmalısınız. Su kuyusu açmak kolaydır ancak onu zarar görmeden uzun süre kullanmak ise tecrübe gerektirir. Hem inşa aşamasında hem de kullanım süresinde deneyimli bir sondaj firmasının size kazandıracağı çok şey vardır.

Öncelikle dayanıklı derin kuyu su sondajı yapılmakta, daha uzun yıllar kullanabilmeniz için ise en dayanıklı malzemeler ile gerekli teknik güçlendirmeler yapılmaktadır.

BLOG