Skip to main content

Atık Su Drenaj Pompası Kullanım Alanları


Atık su drenaj pompası; konut, apartman, site kanalizasyonları veya endüstriyel tesislerde üretim sonucunda oluşan atık su ve ihtiva ettiği maddelerin kanalizasyonlar veya uygun alanlara tahliyesini sağlayan pompalardır. Bu pompalar genellikle kanalizasyonların tabanlarına yakın yerlere yerleştirildiklerinden, dalgıç pompa türünde pompalardır. 

Atık suyun ana tahliye sistemine ulaşmasında, yerçekiminin kullanılamadığı alanlarda aktif olarak kullanılırlar. Atık su birikmesinin olumsuz sonuçlarını ortadan kaldırmak için tasarlanmış ürünler olup kullanım alanları geniştir.

Atık Su Tahliye Pompası - Uzay Sondaj

Atık Su Drenaj Pompasının Çalışma Prensibi

Atık suyun tahliye edileceği alandan suyu alarak, taşınacak alana aktarma işlevini yerine getiren atık su drenaj pompası, öncelikle atık suyu çalışma odasına alır. Bütün pompalarda olduğu gibi bir pervane yardımıyla basınç farkı oluşturarak, atık suyu çıkış borusuna doğru yönlendirir.

Motor odasında geçen su aynı zamanda motoru soğutma görevini de yerine getirmiş olur. Bu sebeple atık su drenaj pompaları ile tahliye edilecek suyun sıcaklığının belirli bir dereceyi aşmaması gerekmektedir. Aksi takdirde motor soğutma görevi getirilemediğinden atık su drenaj pompası zarar görebilir.

Atık Su ve Lirli Su Pompaları - Uzay Sondaj

Atık Su Drenaj Pompası Çeşitleri

Atık su drenaj pompalarını kategorilere ayırmak istersek,

 Pompaların tiplerine göre;

  • Yüzey Modelleri,
  • Dalgıç Drenaj Modelleri,

Kullanım alanlarına göre:

  • Evsel Kullanım Modelleri,
  • Endüstriyel Kullanım Modelleri, olarak sınıflandırılabilir.

Kirlilik derecelerine göre:

  • Temiz veya Az Kirli Su İçin: Atık suyun ihtiva ettiği yabancı maddelerin çapların 5mm’yi aşmadığı durumlarda kullanılabilirler. Sitelerin havuz sistemlerinde, yağmur suyu tahliye sistemlerinde ağırlıklı olarak kullanılan çeşittir.
  • Orta Derecede Kirli Sular İçin: Atık suyun ihtiva ettiği yabancı maddelerin çaplarının 25 mm’yi aşmadığı durumlarda kullanılırlar. Genellikle drenaj kuyularının boşaltılmasında kullanılan çeşittir.
  • Kirli Sular İçin: Atık suyun ihtiva ettiği yabancı maddelerin çaplarının 38 mm’yi aştığı durumlarda kullanılırlar.

Atık su drenaj pompaları; tahliye edilecek suyun içerdiği yabancı maddelerin miktarı ve boyutlarına göre farklılaştırılmış pompalardır. Tahliye edilecek suda bulunan yabancı maddelerin boyutlarına göre filtreler kullanılarak su ve atık maddeleri ayrı kanallara aktarabilir.

Tahliye edilecek suyun ihtiva ettiği yabancı maddelerin bazı durumlarda filtre edilmesi yeterli olmayabilir, atık su drenaj pompasının girişlerinde bulunan bıçaklar sayesinde parçalanarak tahliye edilebilir. Atık su tahliyesi sağlanacak sıvının içerdiği katı maddelerin miktarına, türüne ve boyutlarına göre kullanılacak atık su drenaj pompası farklılık göstermektedir.

Dalgıç Pompa Çeşitleri - Uzay Sondaj

Atık Su Drenaj Pompasının Faydaları

Atık su drenaj pompaları suyun tahliyesi ilgili birçok soruna kolaylıkla çözüm olabilecek nitelikte pompalardır. Bu pompaların taşınabilir, pratik kuruluma sahip, kompakt pompalar olduğundan farklı alanlarda kullanma işlevselliğine sahiptirler.

Atık su drenaj pompalarının kullanımı aşırı yağışların etkili olduğu durumlarda binaların bodrum katlarında biriken suyun tahliyesini sağlayarak; binanın yapısal sağlığının korunmasına yardımcı olur, bodrumlarda bulunan eşyalarınızın korunması için gereklidir.  Foseptik çukurlarında bulunan durgun su, bakterilerin üremesine sebep olarak, kötü kokulara, nem oluşumuna olanak tanır. Bu sağlık ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Atık su drenaj pompaları, atık suyu kanalizasyon sistemine zaman kaybetmeden aktaracağı için bütün bu riskleri ortadan kaldıracaktır.

Atık Su Drenaj Pompası Fiyatları

Atık su drenaj pompalarının fiyatları geniş bir skalaya yayılmış durumdadır. Öğütücü sistemli drenaj pompaları kullanılan ekstra ekipmanlar göz önüne alındığında, en yüksek maliyetli pompalar olarak nitelenebilir. Kullanılacak pompanın gücü ve kalitesi de maliyet üzerinde son derece etkili unsurlardır.

Piyasada bulunan atık su drenaj pompalarının fiyatlarını değerlendirirken satış sonrası sunulacak destek konusu da göz ardı edilmemelidir.

BLOG