Skip to main content

Yatay Sondaj Nedir?


Yatay sondaj maliyet olarak daha düşük bütçelere hitap eden,  gelişen teknolojik imkanlar kullanılarak yapılan sondaj türlerinden biridir.  Amaç su çıkarmak olduğu için mevcut arazinin yapısı düşünülerek hızlı bir şekilde yapılması gereken sondaj çalışmaları için tercih edilmektedir. Yani hatların sıfırdan döşenmesi veya yenilenmesi gerektiği zamanlar için yatay sondaj teknolojisinin verimliliği çok daha fazladır.  Yeniden hat kurma maliyetini de düşürdüğü için cazip bir fırsat sunmaktadır.

Mevcut hatların araziyi açmadan değiştirilebilmesi,  ilerleyen süreçlerin bozulmadan yenilenme çalışmasının tamamlanabilmesi yararları arasında en önemlisidir. Alçak ve yüksek gerilim hatları için yapılması gereken sondaj çalışmalarında bu yöntemin ideal olduğu görülmektedir.  Yer altından gitmesi gereken doğal gaz hatları veya pis su hatları yatay sondaj teknolojisi ile yapılan çalışmalar arasındadır.

Yatay Sondaj Nedir? - Uzay Sondaj

Aynı şekilde yağmur suyu hatlarında, içme suyu hatlarında ve iletişim hatlarında yatay sondaj metodu hızlı ve zararsız çalışma yapılmasına olanak tanımaktadır. Üstelik bu metot ile döşenen hatların yenilenmesi durumunda da çevrede fazla bir kazı çalışması yapılmadan onarım faaliyetlerinin yapılabildiği görülmektedir. Mühendislik teknolojisi olarak şehirlerde yapılan yer altı çalışmalarında oldukça iyi bir çalışma şekline sahiptir. Bu metot ile artık büyük şehirlerde çok daha az kazı çalışması yapılmakta ve yeniden döşeme veya kaplama faaliyetlerine gerek duyulmamaktadır.

Yatay Sondaj ile Su Çıkarma

Yatay sondaj ile su çıkarma faaliyeti de seri şekilde gerçekleşen işlemlerden biri olduğu için, dar vakit aralıklarında yaptırılmak istenen çalışmalar için talep görmektedir. Ülkemizde 2000’li yılların başında kullanılmaya başlanan bu teknik mühendislik çalışmalarının hızlanması için kolaylık sağlamıştır. Takip edilebilmesi nedeniyle onarım çalışmasında sağladığı avantaj yatay sondajın birçok sektör tarafından kullanılmasına imkan tanımıştır.

Kaldırımların altında geçmesi gereken nakil iletişim, elektrik, doğalgaz veya su hatlarının döşenmesi için kılavuz olarak kullanılır. Yine parklar ve bahçe altından geçmesi gereken elektrik hatları veya sulama boruları gibi kullanışlı çalışmaların yatay sondaj metodu ile yapıldığı görülür. Demiryollarının altından geçmesi gereken hatlarda rayları sökmek veya altında kazı çalışması yapmak tren yolu ulaşımını aksatacağı için bu yöntem düşünülür. Aynı şey kara yollarının altından geçmek zorunda olan hatlar için de geçerlidir.

Bunların dışında yatay sondaj ile su çıkarılması normal kuyu sondajından çok daha hızlı tamamlanmaktadır. Bu çalışmaların hızlı yapılıyor olması birçok iş sahasında veya zeminin uygun olduğu bahçelerde yatay sondaj çalışmasının önerilmesini sağlamaktadır. Sondaj firmaları ile yapacağınız görüşmede toplam bütçenizi, yaptırmak istediğiniz çalışmayı ve arazinizi anlatır, etüt çalışması yapılmasını sağlarsanız, size yatay sondaj teknolojisinin uygun olup olmadığı söylenecektir.

Yatay Sondaj ile Su Çıkarma - Uzay Sondaj

Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Çalışması

3 boyutlu çalışmalar için ideal olan yönlendirilebilir yatay sondaj çalışması, zorlu zeminler için kullanılan ve oldukça büyük avantaj sağlayan bir yöntemdir. 4 yönlü çalışmayı mümkün kılan özelliği ve yeteneği ile sol-sağ, yukarı-aşağı şekilde yönlendirilebilir. Yer altında profil oluşturmak için kullanılabilecek en esnek işlemlerden birisidir.

Çalışma yapılacak zeminde daha önce başka hatlar oluşturulmuş ise yönlendirilebilir yatay sondaj çalışması bu hatların üstünden veya altından, sağından veya solundan yönlenerek yeni hattı, eski hatta zarar vermeden çekebilmektedir. Özellikle yoğun hat trafiğinin olduğu zeminlerde bu çalışma türünün sağladığı avantaj, diğer hatların korunması ve hasar almaması için önemlidir.

Başlayan çalışmada ilk olarak pilot uygulama ile yatay sondaj çalışmasının ucu açığa çıkarılır. Daha sonra kılavuzun o açılan gediğe yerleştirmesi yapılır. Gediğin istenen oranda genişletilmesi ile birlikte hat için gerekli olan delik tamamlanmış olacaktır.

Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Çalışması - Uzay Sondaj

BLOG