Skip to main content

Pompa Malzemelerinin Üretimi


Pompalar sıvıları bir ortamdan diğerine taşımak için basınç farkını kullanan tulumbaların modernize edilmiş halidir. Pompa malzemelerinin üretimleri, kullanım alanlarına göre değişiklik gösteren pompa türlerine göre farklılıklar göstermektedir.

Üretim süreçleri aktarım yapılacak sıvıların kimyasal ve fiziksel özelliklerine göre farklılık göstermek zorundadır. Tabiidir ki pompa üretiminde kullanılacak malzemeler, taşınacak sıvı ile kimyasal tepkimeye girmeyecek şekilde seçilmelidir. Aynı zamanda fiziksel özellikleri bakımından da uyumlu olmalıdır. Aksi takdirde pompa üretiminde kullanılacak malzemeler zarar göreceği için, üretilen pompanın uzun ömürlü olması beklenemez. Bu sebeple pompa malzemelerinin üretiminde kullanılacak materyaller aktarımı yapılacak sıvının türü ile uyumlu olmalıdır.

Atık Su Tahliye Pompası - Uzay Sondaj

Dalgıç Pompanın Tasarım Aşamaları 

Sürekli gelişen teknoloji,  pompaların üretim maliyetlerini düşürme yönünde süreç iyileştirmeleri yapmayı mecburiyet haline getirmektedir. Bu durum, pompaların daha verimli ve düşük maliyetlere üretmek zorunluluğunu birlikte getirmektedir. Daha geleneksel üretim modellerinde,  tasarım ve analizler yapılmadan firma deneyimlerine dayalı pompa üretimleri gerçekleştirilmekteydi.

Pompanın verimi veya maliyeti ancak pompanın kullanımının yapılmaya başlanmasından sonra analiz edilebiliyordu. Bu üretim şekli sonucunda, ortaya çıkacak ürünün geliştirilmesi gereken yönleri tespit edildiğinde ekstra maliyetler söz konusu olabiliyor ve üretim sürecinde başa dönülmesi gibi maliyet arttırıcı unsurların yaşanmasını mümkün kılabiliyordu.

Ancak günümüzde pompa imal edilmeden önce, süreçle ilgili girdi ve çıktılar dikkatle analiz ediliyor, sürpriz maliyet oluşumlarının önüne geçiliyor. Modern üretim sürecinde, pompa üretiminin aşamaları;

 1. Pompanın temel büyüklük ve geometrik özellikleri belirlenmelidir:
 • Debi: Pompaların debi yüksekliği ihtiyaca göre değişiklik göstermektedir.
 • Basma Yüksekliği: Sıvının tahliyesinin sağlanacağı maksimum yükseklik.
 • Özgül Hız: Çark tipinin belirlenmesinde belirleyici rol oynar.
 • Mil gücü: dalgıç pompaların kademe sayısı arttıkça mil gücü de paralel olarak artar.

 

 1. Çark tasarımı yapılmalıdır: Pompa tasarımının ikinci kademesi olan çark tasarımı yapılırken bazı unsurların hesaplamalarının doğru yapılması gerekmektedir.
 • Hız
 • Uzunluk
 • Açı
 • Alan

Pompa imalatında kullanılacak çark tipinin belirlenmesi için en belirleyici faktör özgül hızdır.

 1. Difüzör Tasarımı Yapılır: Santrifüj pompalarından farklı olarak, dalgıç tipi santrifüj pompalarda ortaya çıkan hareket enerjisini basınca dönüştürmek gereklidir. Çark çıkışındaki kesit genişletilerek, hızın düşürülmesi ile ters orantılı olarak basıncın arttırılması sağlanır. Difüzör tasarımı sistemden beklenen faydaya göre belirlenir.
 2. Giriş ve Çıkış Haznelerinin Tasarımı Yapılır: Santrifüj pompaları ve derin kuyu dalgıç pompalarında, giriş çıkış haznelerinin tasarımı pompa verimliliğini etkileyen önemli bir unsurdur. Çünkü bütün pompalarda bir emme ve bir de basma tarafının bulunması zorunludur. Çark ve çanak bölümleri ile uyumlu olarak çalışan bir giriş çıkış haznesi, verimi olumlu yönde etkileyecektir.

Dalgıç pompa üretiminin tasarım aşaması, üretim maliyetlerini azaltma ve üretim sonucunda istenilen verimi alma konularında önemli bir adımdır.

Dalgıç Pompa Arıza Tespit Nasıl Yapılır? - Uzay Sondaj

Dalgıç Pompaların Üretim Aşamaları 

Dalgıç pompa üretimi aşamalarına gelinmeden önce, önce tasarım daha sonra analiz aşamalarının başarılı bir şekilde geçilmesi maliyet unsurları göz önüne alındığında önemli iki süreç olarka ön plana çıkmaktadır. 

Tasarım ve analiz sürecinden geçen pompa modeli üretime hazır duruma gelir. Ancak en meşakkatli bölüm üretin sürecidir. Bu bölüme gelene kadar yapılan modellemelerin, uygulanabilir olup olmadığı ancak bu bölümde ortaya çıkacaktır. Bu sorunların giderilmesi üretim basamaklarında geriye doğru bir yol almayı gerektirebilir. 

 Üretim süreci genel olarak aşağıdaki gibi kategorize edilebilir.

 • Döküm İşlemleri
 • Kalıp İşlemleri
 • Talaşlı Üretim
 • Kaynak İşlemleri
 • Montaj İşlemleri

Tüm bu süreçlerden başarı ile geçen pompa, verimli olarak kullanılmak üzere raflardaki yerini alacaktır.

Dalgıç Pompa Nedir? - Uzay Sondaj

BLOG