Skip to main content

Kuyu Ruhsatı

Çoğu yerleşim yerinde insanlar arazilerinden su çıkarabilmek adına sondaj işlemine başvurmaktadır. Ancak bilinmelidir ki sondaj işleminden sonra oluşturulan kuyudan su kullanımının yasal olabilmesi için kuyu ruhsatı alınması gereklidir. Bu ruhsatı Devlet Su İşleri vermektedir. Kuyu ruhsatının tam karşılığı: arazinizde gerçekleştirilecek olan sondaj işlemi ile ilgili projesel olarak çalışma yapmak ve bu projeyi uygulamaya koyduktan sonra açılan kuyuda hak sahibi olabilmek için gerekli resmi belge olarak tanımlanmaktadır.

Su kuyusu ruhsatı olarak konuyu irdelediğimizde karşımıza 2 çeşit çıkmaktadır. Bunlardan birincisi sondaj işlemi uygulanırken bulunması gereken arama ruhsatıdır. Sondaj işlemi tamamlandıktan ve kuyu kullanıma hazır hale geldikten sonra ikinci ruhsat olan kullanma ruhsatı edinilmelidir. Arazi sahibi adına bu ruhsatların takibini mühendisler gerçekleştirmektedir.  Bu ruhsatlar kuyudan su çıkarma prosedürlerinin istenilen şekilde gerçekleştirildiğini ve resmi olarak kullanımında herhangi bir sorun olmadığını göstermektedir.

Kuyu Ruhsatı - Uzay Sondaj

Ruhsat Alınmadan da Sondaj Kuyusu Açılabilir mi?

Kural olarak küçük bir istisna hariç tüm sondaj kuyuları için ruhsat almak zorunludur. Belirttiğimiz istisna derinliği 10 metreye kadar olan kuyular içindir.  Bu kuyular sığ ya da keson kuyu olarak adlandırılmakta ve sondaj işlemi için ruhsata ihtiyaç duyulmamaktadır.

Derinliği 10 metreyi aşan tüm kuyularda sondaj işlemi sırasında ve kullanım sırasında ruhsat alınması zorunludur. Şayet bu işlemler gerçekleştirilirken ruhsat alınmadığı ilgili kurumlar tarafından tespit edilir ise derhal işlemin durdurulması ve idari para cezası yaptırımları uygulanmaktadır.

Ruhsat alınmadan açılan kuyular “kaçak kuyu” olarak adlandırılmaktadır. Kaçak kuyu kullanıldığı tespit edildiği durumda bu kuyu Devlet Su İşleri kurumu tarafından kapatılır. Bu kapatma işlemi için personel gideri, malzeme gideri gibi masraflar kuyu sahibinden tahsil edilmektedir.  Ayrıca kaçak kuyu kullanımı durumunda bu durumu tespit eden DSİ bu konu hakkında ilgili belediyeye de bildirimde bulunmaktadır. Belediyelerde kuyu sahibine idari para cezası kesmektedir.

Ruhsat alınmadan da sondaj kuyusu açılabilir mi? - Uzay Sondaj

Yeraltı Suyu Arama Ruhsatı Almak için gerekli işlemler nelerdir?

Yapılacak olan sondaj işlemi için öncelikli olarak bu işi yürüten firmalar ile iletişime geçilmelidir. Bu firmalar bünyesinde barındırdıkları jeoloji mühendisleri sayesinde gerekli ön çalışma ve analizi yapmaktadırlar.  Bu aşamadan sonra arazi sahibinin alması gereken bazı belgeler vardır. Bu belgeler şunlardır:

 • Mülkiyet Belgesi ( Tapu )
 • Arazi sahibinin kimlik fotokopisi
 • Arazi hisseli ise diğer ortakların onay belgesi
 • Su ihtiyaç belgesi ( Sondajın vurulma nedenini açıkça beyan eder bir biçimde İl veya İlçe tarım müdürlükleri ya da Ticaret-Sanayi odalarından alınacak belgedir.)
 • DSİ’ye verilecek dilekçe ( İşi alan firmanın görevlendirdiği mühendis tarafından hazırlanır ve arazi sahibinin imzasını taşımalıdır.)
 • Sondajın yapılacağı yere mesafece yakın yerlerde bulunan su kuyularının listesi
 • Sondaj yapılacak arazinin ada ve parsel numarası
 • Sondaj kuyusunun proje örneği
 • Sondaj yapılacak araziye ait elektrik kaynaklarını gösterir belge
 • Sondaj alanını içeren 1/25.000’lik Jeoloji haritası (Sorumlu Mühendis tarafından temin edilir).
Yeraltı Suyu Arama Ruhsatı Almak İçin Gerekli İşlemler Nelerdir? - Uzay Sondaj

Yeraltı Suyu Kullanma Ruhsatı Almak İçin Gerekli İşlemler Nelerdir?

Kuyu suyu kullanma ruhsatı olarak da bilinen bu ruhsat sondaj işlemi bittikten sonra 1 ay içerisinde başvuruda bulunularak alınabilir. Arazine sondaj işlemi uygulatan kişiler şayet su çıkarsa bu ruhsatı alarak kuyu suyunu kullanmaya başlayabilecektir. Bu ruhsat alınmadan kuyu suyu kullanımının tespit edilmesi durumunda kuyu kapatma cezası verilmektedir. Sondaj işlemi yaptıran kişilerin vakit kaybetmeden bu ruhsata başvurmalarını tavsiye ederiz. Yeraltı suyu kullanım ruhsatı aşamaları ve istenilen belgeler şunlardır:

 • Hâlihazırda sondaj çalışmaları tamamlanmış ve kullanıma hazır olan kuyunun derinlik, çap vb. fiziki özelliklerini gösterir proje
 • Açılmış olan kuyudan çıkan suyun ph değeri, verimi gibi özelliklerini gösterir belge
 • Kuyuda bulunan su seviyesinin tespiti ve su kalitesinin ölçümü için yapılan testlerin sonuç belgesi
 • Kuyunun bulunduğu yerin koordinatlarını, kuyu içerisinde kullanılan malzemelerin listesini gösteren kuyu kütüğü
 • Kuyunun yer aldığı araziye ait tapunun fotokopisi
 • Kuyunun yer aldığı arazinin ve kuyu sahibinin kimlik fotokopisi

Bu aşamaları ve işlemleri gerçekleştiren arazi sahipleri kuyularının ruhsatını rahatlıkla alabilir ve kullanamaya başlayabilirler.

Yeraltı Suyu Kullanma Ruhsatı Almak İçin Gerekli İşlemler Nelerdir? - Uzay Sondaj