Skip to main content

Dalgıç Pompa

Birikmiş sıvıların olduğu drenaj ve benzeri derinlikteki kuyulardan genelde su çekilmesi için kullanılan dalgıç pompa, küçük katı atıklı birikintileri de çekebilmektedir. Foseptik çukurlarda sudan daha katı durumda olan şeyleri de çekme işlevine sahip dalgıç pompa asansör boşluklarının dibinde biriken malzemeleri de çekmekte kullanılır.

Binaların bodrum katlarında biriken suların çekilmesi için de birebir olan dalgıç pompalar, çok derin seviyelerden daha az derin seviyelere de su çekilmesi maksadıyla kullanılabilmektedir. Dayanıklı ve paslanmaz yapısıyla temiz su çekimi için de idealdir.

Dalgıç Pompa - Uzay Sondaj

Dalgıç Pompa Nedir?

Derin seviyelerden yüksek seviyelere çeşitli su, sıvı, küçük katı atıkların çekilmesi için kullanılan pompa çeşididir. Suyun içine dalan parçası ve motor yapısı ile neme ve su direncine karşı dayanıklı olan dalgıç pompalar, su geçirmez korumaya sahiptir. Sıvılarla temas fazla olduğu için elektrik devrelerinde problem yaşanmaması için gerekli donanımlar da bulunmaktadır.

Dalgıç Pompa Nedir? - Uzay Sondaj

Motor ile pompa gövdesi bir arada olduğu için sıvıların motora zarar vermesi, çeşitli yöntemlerle engellenir. Sıvıların basıncına karşı da oldukça dirençli olan dalgıç pompalar günümüzde birçok sektörde çok önemli görevlerde kullanılmaktadır.

Temel itibariyle tünellerde, kuyularda, süs havuzlarında fıskiyelere su aktarılmasında, yer altı sularının seviye tespitinde, salma sulama sistemlerinde, yağmurlama sulama sistemlerinde kullanılan dalgıç pompalar birçok sektörün işini kolaylaştırmaktadır.

Dalgıç Pompa Nasıl Çalışır?

Dalgıç pompa nasıl çalışır? sorusu yukarıdaki özellikleri okuduktan sonra mutlaka aklınıza gelmiştir. Çalışma prensibi bakımından inceleyecek olursak, suyun pompa aracılığı ile yüksek seviyeye çıkarılıp kullanılması veya tahliye edilmesi mantığına göre hareket eder. Pompanın bütünüyle çekilecek suyun içine daldığı bir çalışma prensibi söz konusudur.

Yer altı sularının yüzeye çıkarılmasında işleri müthiş şekilde kolaylaştıran dalgıç pompa, temiz içme suyu veya kullanma suyunun temininde de problemsiz ve hijyenik çözüm sunmaktadır. Zirai faaliyetlerde sulama ihtiyacını karşılamak amacıyla kuyulardan veya kanallardan su çekip salma, yağmurlama veya damlama sistemlerinde kullanılmasına olanak sağlar.

Dalgıç Pompa Nasıl Çalışır? - Uzay Sondaj

Dalgıç pompanın kullanılacağı suyun soğuk-sıcak olması pompa türünün ve özelliğinin farklı olmasına neden olur. Basıncın ve soğutma siteminin izlenmesi için çeşitli ek ekipmanlara ve birimlere ihtiyaç duyulabilir. Pompanın bünyesinde motor çalışınca hızlı dönmeye başlayan çark çekilecek olan suyu borulara doğru basınçlı şekilde yönlendirir. Bu yüzden suyun içinde olmalı ve çekilen su kaynağı hiçbir zaman kesilmemelidir ki akışkanlık devam etsin.

Diğer pompa türleri çalışmaya başlarken sıvı takviyesi isterken dalgıç pompalar zaten suyun içinde olduğu için otomatik olarak basınç altında kalmaktadır ve bu durum herhangi bir su takviyesini gerekli bırakmamaktadır. Dalgıç pompaların sağlılık çalışma derinliği genelde 25 feet ile 400 feet aralığı olarak belirlenmiştir.

Dalgıç Pompa - Uzay Sondaj

Dalgıç Pompa Çeşitleri

Dalgıç pompa çeşitleri genelde su ve küçük katı cisimlerin çekilebilmesini kolaylaştıran niteliğe sahiptir. Temel anlamda dalgıç pompa denildiğinde akla ile gelen su çekme için kullanılan pompalar olmaktadır. Silindir yapıda olan pompalar çok geniş olmayan su kuyularına bile kolaylıkla indirilecek şekilde tasarlanmıştır.

Temiz su çekmek için kullanılan dalgıç pompalar, derin kuyu ve sığ kuyu pompaları olarak iki türdedir. Madencilik ve inşaat sektöründe stabil haldeki suyu küçük cisimlerden arındırmak için kullanılan susuzlaştırma pompaları önemli bir görevi ifa eder.

Derinden çamurlu, kumlu ve benzeri maddeleri içeren suyu çıkarmak için dizayn edilmiş pompalar oldukça zorlu bir işleve sahiptir. Sadece tamamen sıvı haldeki maddeleri değil, ağaç parçaları, çamur, kanalizasyondaki katı maddeleri çekebilme özelliğine sahip olan katı madde pompaları ağır pompa türleri arasındadır. Bu pompaların tabanında bıçaklar yer alır ve pompayı tıkamaması için katı maddeleri parçalayarak küçültür.

Dalgıç Pompa Çeşitleri - Uzay Sondaj

Dalgıç Pompa Arıza Tespiti Nasıl Yapılır?

Her makine kullanımında olduğu gibi dalgıç pompaların kullanımında da problemler ve arızalara yaşanabilir. En fazla yaşanan arızalardan biri pompanın su çekme kabiliyetini ve gücünü yitirmesi veya bu özelliğinin zayıflamasıdır. Basma borusunun hasar alması, çıkış vanasının veya süzgecinin ağzının tıkalı olması gibi etkenler bunda rol oynayabilir. Arızanın tespiti çalışmanın devamı ve daha büyük arızaların önlenmesi için gereklidir.

Ayrıca kuyu suyunun seviyesinin düştüğü zamanlarda da dalgıç pompa arıza gösterebilir. Normalde suyun için çalışma prensibi ile hareket eden pompanın, dalacak su olmadığı zaman çalışmadığı görülecektir. Çek valfın tıkalı olduğu durumlarda pompanın derin seviyeden yüzeye çıkarılması ve arızanın giderilmesi gerekir.

Dalgıç Pompa Arıza Tespiti Nasıl Yapılır? - Uzay Sondaj

Pompanın su çekmediği veya az oranda su çektiği durumlarda elektrik voltajı kontrol edilerek yapılabilecek bir şey olup olmadığına karar verilir. Voltaj düşük geldiğinde pompa düşük devirle çalışacaktır. Pompanın su çekip yukarı kadar gönderdiği tesisat arızalanmış olabilir ki bunun çözümü kapsamlı bir inceleme olacaktır.

Pompa birimlerinden biri olan mil kırılmışsa değiştirmek gerekir. Çekilen suyun basıncı az ise basınç şalterini kontrol etmek gerekir. Pompa çarklarının tıkanması ihtimaline karşı kontrol edilmesi önerilir. Pompanın tamamen su çekme yeteneğini kaybetmesi akla çek valfın temizlenmesi, dalgıç pompa elemanlarının kontrolü veya emiş süzgecinin temizlenmesi gibi seçenekleri getirir. Bunu pompanın gürültülü ve zorlanıyor gibi çalışmasından anlayabilirsiniz.