Skip to main content

Mini Fore Kazık & Sondaj Kazıları


Mini fore kazık ve sondaj kazısı, çeşitli bölgelerde su ihtiyacını gidermek veya zemini güçlendirmek için yapılan çalışmalardan birisidir. Birbirini tamamlayan kazılar ve açılan kuyular aracılığı ile kesintisiz şekilde su çıkarılabilmekte ve gerek sanayi tesislerinde soğutma gerekse tarım arazilerinde sulama amacıyla kullanılabilmektedir. Zemine yakın su bulunmadığı durumlarda daha derinlere inme zorunluluğu görülür. Sondaj makineleri ile yapılan bu kazıların uzun süre devamlılığı için ve suyu zemine zarar vermeden çıkartabilmek için mini fore kazık uygulaması önemlidir. Derinlerde daha fazla su potansiyelinin olması, çalışmanın bu seviyeye kadar inmesini zorunlu kılmaktadır.

Mini Fore Kazık & Sondaj Kazıları - Uzay Sondaj

Her zeminde suyun farklı derinliklerde olması ciddi bir etüt çalışmasını gerektirir. Hangi düzeyde suya erişileceği tespit edildiği zaman çalışmalar başlatılır. Tüm süreçlerde dikkatli bir teknik çalışma yapılması maliyetin yenilenmemesi için önemlidir. Farklı yapıların inşası için gevşek olarak nitelendirilen zeminde sert seviyeye inene kadar çalışılır. Neticede sert zemine ulaşıldığı zaman ise betonarme yapıya başlanır. Bir nevi temel atmaya benzeyen mini fore kazık, üst yapıların sağlam zemine oturtulmasını amaçlar. Böylece biraz daha üstte atılacak temel ile bina iki kat güçlendirilmiş olacak ve ileride çeşitli doğal afetlere karşı dayanıklı hale gelecektir. Farklı boyların ayarlanabilir olması avantajlarından birisidir.

Mini Fore Kazık Uygulaması

Mini Fore Kazık Uygulaması dendiği zaman sondaj yöntemi ile açılan kuyunun beton ile doldurulması akla gelmektedir. Kuyunun dayanıklı olmasını sağlamak ve çökmesini engellemek için belirli bir derinliğe kadar beton ile doldurulmakta, ortasındaki boşluktan su çıkacak şekilde inşa edilmektedir. Zemin incelenir ve jeolojik yapısına göre farklı türde mini fore kazık uygulaması yapılabilir. Yer altındaki suyun sızdırmazlığını önlemek için kesişen kazık yöntemi tercih edilmektedir. Zeminin yapısına göre kazık arasında malzeme boşluğu olabilme riskine karşı ise teğet kazık uygulaması seçilir. Böylece hem malzeme boşaldığında kuyunun zarar görme ihtimali elemine edilir hem de suyun devamlılığı sağlanır.

Genelde yuvarlak şekilde delinen zeminin çevresinin demir ve beton ile güçlendirilmesi çalışması olarak bilinen mini fore kazık uygulamasına yerinde dökme betonarme kazık adı da verilmektedir. Su ihtiyacına ve kuyunun genişliğine bağlı olarak çapları farklı genişlikte olabilir. 50 metre derinliğe kadar inebilen bir yapıdadır. 150 cm çaptan 45 cm çapa kadar çeşitli boyutlara sahip olabilmektedir. Büyük iş makinesi ile açılan kuyunun zeminin sert veya gevşek yapısına göre farklı türler uyguladığı görülmektedir.

Mini Fore Kazık Uygulaması - Uzay Sondaj

Sondaj Kazıları Nasıl Yapılır?

Sondaj kazıları, profesyonel süreçlerden biri olarak deneyimli firmalar tarafından gerçekleştirilmelidir. Zemin etüdünden sonra hangi seviyeden ve lokasyondan su çıkacağı kesinleştirilir. Uygun ekipmanlar ve iş makineleri ile şantiye alanı hazırlanarak çalışmalar önce tüm güvenlik tedbirleri alınır. Projelendirme ve hazırlık aşamasında zeminin jeolojik etüdü yapıldığı için hangi sondaj türünün kullanılacağına da karar verilir. Sert zemin niteliğindeki kayalı topraklarda havalı sondajlar uygulanırken; gevşek zeminlerde ise suyun toprakla karıması temeline dayanan çamurlu sondaj tercih edilmektedir.

Sondaj için gerekli olan derinliğe inmek için yapılan sondaj kazıları, önemli su ihtiyacını gidermeye yarar. Farklı sektörlerde de sondaj kazıları yapılmakta, zemin derinliğinden örnekler alınmakta ve üzerine yapılması planlanan yapılar için fikir sahibi olunmaktadır. Ülkemizin her yerinde yapılabilen sondaj kazılarının farklı zemin çeşitlerine göre farklı makineler kullanılarak yapılabildiği görülmektedir.

Mini Fore Kazık ve Sondaj Kazısı Yapan Firmalar

Mini fore kazık ve sondaj kazısı yapan firmalar bu alanda kendini yetiştirmiş personeli bünyelerinde barındıran firmalar olmaktadır. Tümü belirli eğitimlere sahip ve uzman niteliğinde olan personelimiz ile mini fore kazık uygulaması konusunda en yetkin ekiplerden birisiyiz. Sondaj kazısı ihtiyacınızda yaptığımız keşif ile takip edilecek süreç hakkında sizleri bilgilendiriyoruz. Diğer taraftan alınması gereken izinler ve hazırlanması gereken belgeler ile ilgili rehberlik hizmeti sunuyoruz.

Gerekli tüm ekipmanlara ve iş makinelerine sahip olan firmamız en dayanıklı yapıların inşası için çalışmaya devam etmektedir. Farklı yaklaşımlar ve yeni teknolojik gelişmeler ile sektörümüzün armadalarından biri olmaya devam ediyoruz. Her türlü mini fore kazık ve sondaj kazısı çalışmanızda bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Mini Fore Kazık ve Sondaj Kazısı Yapan Firmalar - Uzay Sondaj

Mini Fore Kazık ve Sondaj Kazısı Fiyatları

Mini fore kazık ve sondaj kazısı fiyatları konusunda, iş sahası incelenmeden karar verilememektedir. Bu yüzden çalışma yapılacak alanın keşfi ve etüdü için firmamızdan randevu alabilirsiniz. Uzmanlarımızı alanınıza yönlendirerek gerekli çalışmaların planlanması için izlenecek yol haritasını tespit ediyoruz. Aklınızdaki tüm soruları cevaplandırmak için uzman mühendislerimiz aracılığı ile çalışmalarımızı profesyonel bir yaklaşımla tamamlıyoruz.

Sert zemine ulaşmak için derinlere inmek gerekiyorsa, temel açılan arazinin alt kısmı çeşitli yer altı etkenlerinden ötürü oyulma tehlikesi ile karşı karşıyaysa, temellerin üzerinde çok aşırı miktarda yük olacaksa, köprü ayakları veya denize yakın inşalar söz konusu ise kazık uygulamasına ihtiyaç duyulmaktadır. Piyasa koşullarına göre uygun fiyat avantajlarını sunarak müşteri memnuniyeti sağlamaya çalışıyoruz. Ödeme seçenekleri konusunda da istişare ederek karar veriyoruz.

BLOG