Skip to main content

Yağmur Çamur Foseptik Atık Su Tahliyesi


Yağmur Çamur Fosseptik Atık Su Tahliyesi - Uzay Sondaj

Yağmur Çamur Foseptik Atık Su Tahliyesi, Yağmur sularının biriktiği yerler beraberinde oluşan çamurlu su ortamı,  taşkın sular,  foseptik taşkınları atık su tahliye pompaları ile dışarı atılabilmektedir. Depo,  apartman,  fabrika ve ofislerin sık sık maruz kaldığı bu tür atık su baskınları güçlü tahliye pompaları ile boşaltılabilmektedir. 

Atık ve foseptik suyun durumuna göre göre çeşitli türlerde tahliye pompaları bulunmaktadır. Biriken çamur,  balçık,  foseptik ve benzeri atıkları dışarı atmak için bıçaklı ve öğütücülü atık su tahliye pompaları mevcuttur.

Katı parçaları olan,  lifli malzemeler içeren atıkları atabilecek şekilde drenaj pompaları ve tahliye pompaları kullanılmaktadır. Bıçaklı ve öğütücülü sistem,  içindeki büyük malzemeleri tahliye edecek şekilde parçalara ayırır ve bu şekilde kolaylıkla tahliyesini sağlar. Yoğun veya büyük fosseptik atıklarını tahliye edilecek seviyeye getirerek atık su tahliye şeklinde atan su pompaları oldukça başarılıdır.

Otoparklar,  apartmanlar,  işyerleri,  depolar,  siteler ve benzeri atık su,  yağmur su,  fosseptik su birikimine maruz kalan yerler için en ideal su tahliye pompaları mevcuttur.