Skip to main content

Zemin Etüdü Raporu

Zemin etüt raporu üzerine uygulama yapılacak arazinin yapısını inceleyen ve teknik bilgiler içeren rapordur. Arazinin yük taşıma potansiyeli, yeraltı sularının durumu, deprem bölgesi riskleri ve fay hatlarının durumu, zemin mekaniği gibi özelliklerini sıralayan bu rapor özellikle deprem bölgelerinde inşa edilecek konutlar için kritik bir öneme sahiptir. Jeoloji ve jeofizik mühendislerinin ortak çalışmasıyla ortaya çıkarılan bu rapor belediyelerin de imar işleri açısından son derece önemlidir.

Zemin etüt raporu Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Zemin ve Temel Etüdü Raporunun Hazırlanmasına İlişkin Esaslara, Bina ve Bina Türü Yapılar İçin Zemin ve Temel Etüdü Raporu Genel Formatına uygun olarak düzenlenmelidir. Bakanlık bu esasları sürekli olarak güncellemektedir.

Zemin Etüdü - Uzay Sondaj

Zemin Etüdü Nedir? Nasıl Yapılır?

Zemin etüdü, üzerine yapı yapılacak olan arazinin yük taşıma kapasitesi, fay hatlarına göre konumu ve kayaç yapısı hakkında bilgi elde etmeyi amaçlayan bir süreçtir.  Zemin etüdü için ilk olarak etüdün yapılacağı arazinin jeolojik açıdan özellikleri kontrol edilir.  Daha sonra araziden sondajlama yöntemi ile numuneler alınır ve bu numuneler laboratuvar ortamında test edilir.  Bu testin sonucuna bağlı olarak arazi üzerine yapılacak yapının özellikleri belirlenmektedir. Hal böyle olunca zemin etüdü son derece önemli bir işlemdir. Bu işlemi profesyonel ekiplerin yine profesyonel ekipmanlarla yapması gerekmektedir.

Zemin Etüdü Raporu - Uzay Sondaj

Zemin Etüdü Yapılma Aşamaları

Arazilerde zemin etüdü uygulanırken 4 aşamada tamamlanmaktadır. Bunlardan ilki araziden fiziki materyallerin toplanmasıdır. Yapılacak olan sondaj işlemiyle beraber arazinin kayaç yapısından alınan numuneler laboratuvara gönderilir ve ikinci aşama başlar. Araziden alınan örneklerin laboratuvar ortamında incelenmesi ve test edilmesinden sonra üçüncü aşama olan raporlama aşamasına geçilir.

Bu aşamada araziden alınan örneklerin laboratuvardaki testleri sonucu arazi yapısı hakkındaki bilgilerin listelenmesi işlemleri gerçekleştirilir. Zemin etüdü yapılma aşamalarından sonuncusu ise listelenen verilerin yorumlanmasıdır.

Zemin etüdünde en kritik aşama son aşama olan verilerin yorumlanma aşamasıdır. Bu aşamayla beraber zemine uygun yapı özellikleri ortaya çıkarılmaktadır. Kat sayısı, bina genişliği, bina yapımında kullanılacak malzemelerin niteliği zemin etüdünün son aşamasında ortaya çıkmaktadır.

Zemin Etüdü Yapılma Aşamaları - Uzay Sondaj

Zemin Etüdü İçin Gerekli Evraklar

Zemin etüdü arazi üzerine uygulanacak olan yapının niteliklerini belirlediğinden son derece titiz bir biçimde yürütülmesi gereken işlemler bütünüdür. Hal böyle olunca zemin etüdü teferruatlı bir işlemdir. Son yıllarda ülkemizde yaşanan depremler göz önüne alındığında ilgili bakanlık zemin etüdü konusunda uygulamaları sıkılaştırmış ve zemin etüdü için istenilen evrakların sayısını artırmıştır.

Zemin etüdü için istenilen evraklardan ilki arazinin tapusudur. Daha sonra arazi sahibinin kimlik fotokopisi de istenilen belgeler arasında yer almaktadır. Zemin etüdünün tamamlanabilmesi için ayrıca etüdü yapan firma ve mühendis isimleri ile analizlerin yapıldığı laboratuvar bilgileri ve bu analizlerin sonuçları da istenilmektedir.

Zemin Etüdü İçin Gerekli Evraklar - Uzay Sondaj

Zemin Etüdü Fiyatları

Zemin etüdü yapılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın belirlediği tavsiye fiyat listesi mevcuttur. Bu listeye göre zemin etüdü fiyatlarında oluşan dalgalanmanın nedeni etüdün yapılacağı arazinin büyüklüğüdür. Örneğin 10.000 m²’den büyük arazilerin zemin etüdü için asgari tutar 6.500.000 Türk lirasıdır.  Bu tutar arazinin m²’si küçüldükçe azalmaktadır.

 Zemin Etüdü Fiyatları - Uzay Sondaj

Zemin etüdünün tavsiye fiyatlarına ulaşabilmek için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. Burada yer alan fiyatlar taban fiyat olup etüdü yapacak firma ya da belediye tarafından daha fazla ücret talep edilebilmektedir. Bunun nedeni olarak da arazinin eğimi, arazinin kayaç yapısı ve arazinin yerleşim yerlerine uzaklığı gösterilebilmektedir. 

Zemin etüdü fiyatları olarak bakanlığın açıkladığı taban fiyatlara hakim olmakta fayda vardır.